نقشه ایران

فهرست هيأتهاي سواركاري استانهای کشور به ترتیب نام به صورت جدول زیر است.

ردیف نام استان وضعیت مدیریت هیأت نام و نام خانوادگی سرپرست/رئیس
رئیس سرپرست
1  استان آذربایجان شرقی

*

محمد تقی زاده
2 استان آذربایجان غربی

*

علی علیزاده
3  استان اردبیل

*

بهاءالدین ایلخانی
4 استان اصفهان

*

علی خیراللهی
5 استان البرز

*

آرزو ملک
6 استان ایلام

*

رضا ناظری
7 استان بوشهر

*

ابوذر قائدی
8   استان تهران

*

علی کریمی
9 استان چهارمحال بختیاری

*

حامد فروزنده
10  استان خراسان جنوبی

*

امیر رعیت
11 استان خراسان رضوی

*

محمدرضا عباس زادگان
12  استان خراسان شمالی

*

محمد تقی ولیان 
13 استان خوزستان

*

حسین برون
14  استان زنجان

*

محمدرضا رجبی خمسه
15   استان سمنان

*

سید محمدحسین متولیان
16 استان سیستان و بلوچستان

*

محمدعلی سیستانی
17 استان فارس

*

غلامعلی طفیونی
18 استان قزوین

*

حسین احسانی فاخر
19 استان قم

*

حسین دوعلی
20 استان کردستان

*

فیض الله پیری شرفوندی
21  استان کرمان

*

داریوش وثوق
22  استان کرمانشاه

*

ستار الماسی
23  استان کهگیلویه و بویر احمد

* افسانه کمالی
24  استان گلستان

*

ناصر رزاقیان
25  استان گیلان

*

محسن عیالوار
26  استان لرستان

*

کاوه کهزادی
27 استان مازندران

*

سامان آذری
28  استان مرکزی

*

محمد فرجی
29  استان همدان

*

محمدرضا شوشتری
30  استان هرمزگان

*

علی پایدار
31

استان یزد

*

سعید ابوطالبی