آرشیو اخبار


1397/11/28 | بخشنامه ها|پرش

دوره آموزشی جهت ارتقاء به داوری بین¬المللی سطح 1 و 21397/11/28 | بخشنامه ها|پرش

دوره آموزشی جهت ارتقاء به داوری بین¬المللی سطح 1 و 21397/11/28 | هئیت های استانی|استقامت

بخشنامه رویداد سواری استقامت کشوری کردان -۱۱ و۱۲ بهمن ماه 13971397/11/28 | بخشنامه ها|استقامت

بخشنامه رویداد قهرمانی کشور سواری استقامت تهران -16 و 17 اسفند ماه 13971397/11/23 | آموزش|بخشنامه ها

اطلاعیه برگزاری دوره پایش خستگی ورزشکاران در اکادمی ملی المپیک1397/11/21 | هئیت های استانی|بخشنامه ها

دعوت فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا برای حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن1397/11/13 | هئیت های استانی|اسب دوانی

اطلاعیه1397/11/10 | هئیت های استانی|اسب دوانی

قابل توجه جامعه اسبدوانی کشور1397/11/09 | کمیته ها|هئیت های استانی

اطلاعیه مهم1397/11/09 | کمیته ها|هئیت های استانی

آخرین نتایج ارسالی اسبهای ترکمن از سوی ازمایشگاه1397/11/08 | هئیت های استانی|کمیته ها

مصوبات جلسه کمیته اسب ترکمن ابلاغ شد1397/11/08 | هئیت های استانی|کمیته ها

اعلام لیست اعضای واهو در سال 20181397/11/05 | بخشنامه ها|پرش

بخشنامه مسابقه پرش با اسب بین المللی CSIW1397/10/27 | استقامت|کرمان

بخشنامه رویداد سواری استقامت کشوری کرمان -۱۱ و۱۲ بهمن ماه 13971397/10/27 | استقامت|کمیته ها

بخشنامه رویداد سواری استقامت کشوری کرمان -۱۱ و۱۲ بهمن ماه 13971397/10/24 | کمیته ها|پرش

دوره آموزشی دستیاری طراحی مسیر1397/10/10 | تهران|کمیته ها

آگهی استخدام در فدراسیون سوارکاری1397/10/09 | هئیت های استانی|بخشنامه ها

اطلاعیه مهم1397/10/09 | کمیته ها|تهران

طی حکمی از سوی کمیته ملی المپیک رئیس فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا به عنوان عضو کمیسیون آموزش کمیته ملی المپیک منصوب گردید.1397/10/09 | هئیت های استانی|کمیته ها

اطلاعیه در خصوص صدور مجوز ثبت نام در مسابقات
آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها