داوران


مسئول کمیته : آقای محمد کاظمیان

اعضاء کمیته : محمد کاظمیان ،مونا هداوند خانی ،شهرزاد امیر اصلانی ،دکتر احمد رضا چراغی ، مرتضی سلسله ذاکرین ، سیمین هادیخانی ، جهانگیر جهانبین  آخرین بخشنامه ها

  1399/05/20 -- بخشنامه دومین دوره مسابقات آنلاین کشوری ورزشی اسب اصیل ایرانی
  1399/05/19 -- بخشنامه مسابقه زیبایی آنلاین کلاس liberty ویژه اسبهای خالص ایرانی
  1399/05/13 -- بخشنامه اردوی مجازی جهت مربیان و سوارکاران پارادرساژ
  1399/05/11 -- بخشنامه اولین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره سال ۱۳۹۹
  1399/04/25 -- بخشنامه سیزدهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام آزمون
  1399/03/26 -- بخشنامه مسابقه جام صدران پیشرو اسب
  1399/02/10 -- اطلاعیه مهم میکروچیپ گذاری اسب توسط فدراسیون سوارکاری
  1398/12/03 -- بخشنامه بیست و هشتمین مسابقه پرش با اسب استان اصقهان
  1398/11/23 -- مسابقات قهرمانی پرش با اسب هیئت سوارکاری استان یزد
  1398/11/19 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی اسب خالص ایرانی و مسابقه قهرمانی پونی
  1398/11/08 -- بخشنامه چهل و سومين رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران
  1398/11/06 -- بخشنامه بیستمین رویداد پرش با اسب هیئت سوارکاری استان یزد
  1398/11/06 -- بخشنامه بیست و ششمین مسابقه پرش با اسب هیات استان اصفهان
  1398/11/02 -- حراج بزرگ اسب های پرش
  1398/11/01 -- بخشنامه سومین رویداد کشوری هنرهای رزمی سواره
  1398/10/28 -- بخشنامه بیست و پنجمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان
  1398/10/28 -- اصلاحیه بخشنامه سومين رویداد ملی سواری استقامت سال 98 (17و18 بهمن ماه 1398)خوزستان_ اهواز
  1398/10/17 -- بخشنامه تور قهرمانی ایران
  1398/10/14 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی درساژ
  1398/10/07 -- اطلاعیه مسابقه CSI*-W


  بخش نامه ها »

  اخبار استان ها
  مهمترین خبر ها