خراسان جنوبی
  آخرین بخشنامه ها

  1398/10/28 -- بخشنامه بیست و پنجمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان
  1398/10/28 -- اصلاحیه بخشنامه سومين رویداد ملی سواری استقامت سال 98 (17و18 بهمن ماه 1398)خوزستان_ اهواز
  1398/10/17 -- بخشنامه تور قهرمانی ایران
  1398/10/14 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی درساژ
  1398/09/16 -- بخشنامه پنجمین رویداد سواری استقامت جنوب کشور در سال ۱۳۹۸
  1398/09/11 -- بخشنامه اولین مسابقه درساژ هیات سوارکاری استان تهران
  1398/09/09 -- بخشنامه دومين رویداد ملی سواری استقامت سال 98 (21و 22 آذر ماه 1398)گيلان -تالش
  1398/07/01 -- بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور سال 1398
  1398/05/20 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب جام فدراسیون جهانی FEI
  1398/04/23 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب جام فدراسیون جهانی fei
  1398/03/25 -- اطلاعیه مالیات بر ارزش افزوده
  1398/03/25 -- بخشنامه یازدهمین دوره پرش با اسب جام آزمون
  1398/02/21 -- بخشنامه اولین مسابقات پرش با اسب تور قهرمانی ایران
  1398/02/16 -- اطلاعیه مهم بارگزاری مدارک کادر اجرایی
  1398/02/04 -- دهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام آزمون
  1397/12/27 -- اولین دوره تور پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب
  1397/12/25 -- اطلاعیه
  1397/11/28 -- بخشنامه رویداد قهرمانی کشور سواری استقامت تهران -16 و 17 اسفند ماه 1397
  1397/11/28 -- دوره آموزشی جهت ارتقاء به داوری بین¬المللی سطح 1 و 2
  1397/11/28 -- دوره آموزشی جهت ارتقاء به داوری بین¬المللی سطح 1 و 2


  بخش نامه ها »

  اخبار استان ها
  مهمترین خبر ها