گلستانپیام مسعود خلیلی رییس فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا

1397/12/28 | روابط عمومی|گلستان

اطلاعات بیشتر »

هموطنان عزیز و اصیل ترکمن خصوصاً مالکین ، مربیان و چابکسواران اسبدوانی

1397/12/14 | اسب دوانی|گلستان

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه

1397/12/12 | هئیت های استانی|گلستان

متأسفانه شاهد آن هستیم که در فضای مجازی افراد مختلف و با انگیزه ایجاد تنش در بین مالکین ، مربیان و چابکسواران جو آرام اسبدوانی استان گلستان را تحت تأثیر قرار داده

اطلاعات بیشتر »

نتایج هفته قهرمانی مسابقات اسبدوانی بندر ترکمن

1397/05/26 | گلستان|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

هفته قهرمانی مسابقات کورس تابستانه97 شهرستان ترکمن

1397/05/23 | گلستان|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

هشتمین هفته از مسابقات اسبدوانی فصل تابستانه بندر ترکمن برگزار می شود

1397/05/17 | گلستان|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه هیات سوارکاری استان گلستان در خصوص میکروچیپ گذاری

1397/05/16 | گلستان|گلستان

اطلاعات بیشتر »

هفته هفتم مسابقه اسبدوانی گلستان در راه است

1397/05/09 | گلستان|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

هفته ششم مسابقات اسبدوانی استان گلستان برگزار می شود

1397/05/03 | گلستان|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

نایب رییس بانوان هیات سوارکاری استان گلستان مشخص شد

1397/05/02 | گلستان|اموربانوان

اطلاعات بیشتر »

برترین‌های کورس سوارکاری تابستانه گلستان مشخص شدند

1397/04/23 | گلستان|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه ثبت نام برای هفته اول مسابقات اسبدوانی شهرستان ترکمن

1397/04/01 | گلستان|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه ثبت نام مسابقات اسبدوانی فصل تابستانه۹۷ شهرستان ترکمن

1397/03/23 | گلستان|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

ابلاغیه معاونت اسبدواني فدراسيون سواركاري برای برگزاری مسابقات اسبدوانی

1397/03/23 | روابط عمومی|گلستان

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها