گزارش های تصویریگزارش تصویری از اهدا جوایز روز فینال مسابقه پرش با اسب جام سرهنگ نشاطی

1401/05/01 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری هفته ششم مسابقات اسبدوانی فصل تابستان بندرترکمن

1401/04/12 | اسب دوانی|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از مسابقه پرش با اسب Csi2*-w

1401/04/11 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از مسابقه پرش با اسب Csi2*-w

1401/04/10 | گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از مسابقه پرش با اسب Csi2*-w

1401/04/09 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری مسابقه پرش با اسب Fe ichallenge

1401/04/07 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری مسابقه پرش با اسب Fei challenge

1401/04/07 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از چک دامپزشکی مسابقه Fe ichallenge

1401/04/06 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از مسابقه پرش با اسب جام آزمون

1401/03/20 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از روز دوم مسابقه پرش با اسب جام آزمون

1401/03/19 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

نتایج روز دوم رده نوجوانان مسابقه پرش با اسب جام آزمون

1401/03/19 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

نتایج فینال مسابقه پرش با اسب جام آزمون رده مالکین O2

1401/03/19 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از روز اول مسابقه پرش با اسب جام آزمون

1401/03/18 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از مسابقه پرش با اسب Fei challenge

1401/03/06 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری هفته پنجم مسابقات سراسری اسبدوانی بهاره استان یزد

1401/02/17 | گزارش های تصویری|اسب دوانی

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو

1401/02/17 | گزارش های تصویری|پرش

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری روز اول از هفته بیستم مسابقات اسبدوانی گنبدکاووس

1401/01/04 | اسب دوانی|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

نتایج فینال مسابقه پرش با اسب جان دشت بهشت

1400/11/22 | پرش|گزارش های تصویری

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری مسابقه جام دشت بهشت

1400/11/21 | گزارش های تصویری|پرش

اطلاعات بیشتر »

گزارش تصویری از مسابقه پرش با اسب جام دشت بهشت

1400/11/18 | گزارش های تصویری|پرش

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1401/05/15 -- بخشنامه هفتمین مسابقه پرش بااسب تور قهرمانی ایران
1401/05/09 -- اولین مسابقه درساژ هیات سوارکاری استان تهران
1401/05/02 -- بخشنامه پرش با اسب هیات سوارکاری استان زنجان
1401/04/21 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام زنده یاد استاد اسماعیل نشاطی
1401/04/12 -- اولین مسابقه درساژ 1401
1401/03/18 -- اولین مسابقات کشوری سواری استقامت سال ۱۴۰۱ و فینال لیگ سواری استقامت سال ۱۴۰۰
1401/03/07 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام آزمون
1401/02/19 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب استان البرز
1401/01/30 -- بخشنامه سیزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب
1400/12/04 -- بخشنامه و برنامه مسابقات CEI* 110 km مورخ 11 الی 12 اسفند در استان اصفهان
1400/11/30 -- بخشنامه مسابقات سواری استقامت جام نقش جهان
1400/12/09 -- اولین دوره مسابقات پرش با اسب دانشجویان سراسر کشور
1400/11/27 -- بخشنامه جام صدران پیشرو اسب ١٢
1400/11/26 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر
1400/11/19 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر"
1400/11/10 -- بخشنامه اولین دوره تور پرش با اسب جام دشت بهشت
1400/10/28 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب)
1400/10/18 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب) ۳ الی ۸ بهمن
1400/10/07 -- اصلاحیه بخشنامه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی پونی سواران سال۱۴۰۰
1400/10/05 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها