یکشنبه - ۲۶ دی ۱۳۹۵      6567      5662 بازدید   

\گشت سوار کاری به مناسبت روز هوای پاک روز جمعه مورخ یکم بهمن ماه توسط هیات سوار کاری استان تهران و فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در باشگاه سوار کاری ذوالجناح برگزار گردید. مکان: تهران، بلوار ارتش باشگاه سوارکاری ذوالجناح