جهت استفاده از خدمات آنلاین و الکترونیک فدراسیون سوارکاری از طریق گزینه های زیر مقصود خود را انتخاب و کلیک نمایید.

پرداخت خدمات معاونت فنی

ثبت نام مسابقه جشنواره زیبایی

ثبت نام کلاس

ثبت نام مسابقات سوارکاری

شناسه و عضویت جامعه ورزشی

ثبت نام جشنواره و فستیوال

درخواست معرفی نامه یا گواهی

درخواست ارسال احکام

بارگذاری مدارک اعضاء

ثبت باشگاه و مجموعه سوارکاری

رزرو صندلی جایگاه

فرم گزارش دامپزشک رویداد

ثبت اسب مسابقه ای

ثبت نام جشنواره اسب های بومی

رزرو جایگاه VIP

نکات:

    • تمام اعضا جامعه ورزش سوارکاری کشور ملزم به داشتن پروفایل ورزشی و عضویت در سامانه جامع سوارکاری کشور میباشند.
    • جهت استفاده از سایر خدمات از قبیل ثبت نام در مسابقه و غیره داشتن پروفایل شرط اقدام میباشد.
    • جهت ثبت نام در مسابقات به نکات لیست شده در ابتدای پروسه ثبت نام با دقت توجه و مطالعه نمایید.