آشنایی مقدماتی با اسب دوانی

تهیه و تدوین : بهترین روش آموزش سواره و تربیت اسب

مترجم:مهدی جمشیدخانی

آشنایی مقدماتی با اسب دوانی

تهیه و تدوین : هیات سوارکاری شهرستان مهدیشهر

آنچه درباره خرید اسب باید بدانیم!؟

تهیه و تدوین : محمد حسین متولیان / محمد علی نصیری

 

دست مایه داوران درساژ

نویسنده : افسر سواره نظام، ژنرال کورت آلبرشت

سوارکاری و مدیریت اصطبل (مرحله سوم BHS/مربی درجه یک)

نویسنده : هازل رید / مترجم : مهدی جمشیدخانی

تربیت اسب مسابقه

نویسنده: شیلا ویلکاکس /  مترجم: مهدی جمشیدخانی

اصول و مبانی پرش با اسب

نویسنده: فرانسوا لمایر روفو / مترجم: مهدی جمشیدخانی

آموزش سوارکاری

نوشته جورج موریس / مترجم :مهدی جمشیدخانی

دستور سواری و تربیت اسب

نوشته شادروان استاد اسماعیل نشاطی

راهنمای کلانتران پرش با اسب

ترجمه: امیر سینا اژدری

طراحی مسیر مسابقه های پرش با اسب

مترجم : مهدی جمشیدخانی

درساژ

مترجم: مهدی جمشید خانی

راهنمایی کامل آزمون مقدماتی BHS برای آموزش سوار

مترجم: مهدی جمشید خانی

روش و موفقیت قهرمانی بزرگ

مترجم: مازیار جمشید خانی

سوارکاری و مدیریت اصطبل

مترجم: مهدی جمشید خانی

بهترین روش آموزش سوار و تربیت اسب

مترجم: مهدی جمشید خانی