نائب رئیس در امور بانوان

شهرزاد خرم نژادیان

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سال اخذ مدرک
دکتری محیط زیست 1389
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – علوم محیط زیست 1382
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست 1380

 

خلاصه ای از  سوابق

oمدیر گروه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند) از (1395

oمدیر گروه مقطع دکتری آلودگی محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ) از (1393
oهیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند ) تمام وقت از 1384)

 • نماینده آمایش دانشگاه آزاد واحد دماوند) از ( 1400
 • رئیس حوزه پسماند شورای دانشی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران )از ( 1400
 • مسئول راه اندازی وگسترش ورزش همگانی پرسنل خانم و خانواده های دانشگاهیان واحد دماوند) از 1400)
 • عضو شورای پژوهش پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران( از 1399
 • عضو کمیته پژوهش فدراسیون سوارکاری (از 1399)
 • رئیس کمیته محیط زیست فدراسیون سوارکاری( آذرماه 1398الی 3خردادماه 1400)
 • عضو کمیسیون پژوهش سازمان حفاظت از محیط زیست (96-94)
 • مشاور و مسئول محیط زیست باشگاهها و مجموعه های سوارکاری(95-1401)
 • تولید بیوگاز از پسماندهای دامی مجموعه گردشگری (1400)
 • امکان سنجی و مقایسه تولید بیوگاز و کمپوست از پسماند مجموعه های سوارکاری (1402)
 • مدیر پروژه تهیه بانک تنوع زیستی منطقه 12شهرداری تهران، 1398
 • مدیر پروژه پایش آلاینده های موجود در خیابان ولیعصر و وضعیت درختان محور( مناطق 1و 6)
 • برگزاری دوره های آموزشی محیط زیست در شهرداری منطقه 6تهران (1397)
 • تدوین برنامه جامع مدیریت پسماند مجموعه سوارکاری ( 1396 و 1400)
 • تدوین طرح توجیهی مجموعه پرورش اسب (1395)
 • دوین طرح توجیهی زیست محیطی مجموعه پرورش اسب ( 1396)
 • بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های شهرداری منطقه 6، همکار ، .1396
 • تهیه بانک تنوع زیستی منطقه 6شهرداری تهران، سمت مجری ، . 1395
 • تهیه و تدوین برنامه مدیریت زیست محیطی شهرک صنعتی نیکوئیه، سازمان شهرکهای صنعتی استان قزوین 1394

 

نشر کتاب و مقاله و دستاوردهای علمی، پژوهشی و ورزشی

 • کنتاب : شیوه نامه زیست ،محیطی مجموعه های سوارکاری و پرورش اسب، نشر معارف، 1399
 • کتاب: کاربست سپتیک در تصفیه فاضلاب و انواع سپتیک تانکها، نشر مهرگل، . 1390
 • انتشار 140 مقاله علمی در نشریات با نمایه ISI، Scopous، علمی پژوهشی و کننفرانسهای ملی و بین االمللی
 • قهرمان کشوری تیمی تیر اندازی با کمان رشته کامپوند(تیم دانشگاه آزاد(1385)
 • راهنمایی 8 تز دکتری و 70 پایان نامه کارشناسی ارشد
 • 5 دوره پژوهشگر برتر دانشگاهی ( سالهای 1401،1397،1395،1393،1391*
 • مسئول  کمیته برتر  ورزش و محیط زیست در میان فدراسیونهای ورزشی از کمیته  ملی المپیک (1399)