نقشه ایران

فهرست هيأتهاي سواركاري استانهای کشور به ترتیب نام به صورت جدول زیر است.

1  استان آذربایجان شرقی محمد تقی زاده
2 استان آذربایجان غربی علی علیزاده
3  ا ستان اردبیل بهاءالدین ایلخانی
4 استان اصفهان علی خیراللهی
5 استان البرز آرزو ملک
6 استان ایلام رضا ناظری
7 استان بوشهر ابوذر قائدی
8   استان تهران علی کریمی
9 استان چهارمحال بختیاری حامد فروزنده
10  استان خراسان جنوبی امیر رعیت
11 استان خراسان رضوی محسن سردار
12  استان خراسان شمالی محمد تقی ولیان
13 استان خوزستان حسین برون
14  استان زنجان حمید مقدم
15   استان سمنان صدیقه خادم
16 استان سیستان و بلوچستان مسعود بهادرزایی
17 استان فارس غلامعلی طفیونی
18 استان قزوین بهزاد درویشی
19 استان قم سید مهدی طباطبائی
20 استان کردستان فیض الله پیری شرفوندی
21  استان کرمان داریوش وثوق
22  استان کرمانشاه ستار الماسی
23  استان کهگیلویه و بویر احمد علی طالبی
24  استان گلستان ناصر رزاقیان
25  استان گیلان محمد مهدی انتظام
26  استان لرستان کاوه کهزادی
27 استان مازندران سید بشیر جعفری کناری
28  استان مرکزی محمد فرجی
29  استان همدان محمدرضا شوشتری
30  استان هرمزگان علی پایدار
31 استان یزد سعید ابوطالبی
32 منطقه آزاد کیش سید علی سیفی