پژوهش


رئیس کمیته : خانم الهام کیان مهر

اعضاء کمیته : شهرزاد خرم نژادیان , فریبرز معیر , یاسر ناظم , نغمه خانجانی , سارا رجبیون, امید زهتاب ور  آخرین بخشنامه ها

  1401/02/19 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب استان البرز
  1401/01/30 -- بخشنامه سیزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب
  1400/12/04 -- بخشنامه و برنامه مسابقات CEI* 110 km مورخ 11 الی 12 اسفند در استان اصفهان
  1400/11/30 -- بخشنامه مسابقات سواری استقامت جام نقش جهان
  1400/12/09 -- اولین دوره مسابقات پرش با اسب دانشجویان سراسر کشور
  1400/11/27 -- بخشنامه جام صدران پیشرو اسب ١٢
  1400/11/26 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر
  1400/11/19 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر"
  1400/11/10 -- بخشنامه اولین دوره تور پرش با اسب جام دشت بهشت
  1400/10/28 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب)
  1400/10/18 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب) ۳ الی ۸ بهمن
  1400/10/07 -- اصلاحیه بخشنامه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی پونی سواران سال۱۴۰۰
  1400/10/05 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰
  1400/09/03 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰
  1400/09/03 -- اولین رویداد سواری استقامت کشوری در سال۱۴۰۰ در استان کرمان
  1400/08/29 -- بخشنامه مسابقه CSI
  1400/08/20 -- بخشنامه اولین دوره مسابقه ارزیابی کشوری اسب های فریزین
  1400/08/20 -- بخشنامه اردو و مسابقه قهرمانی کشور پارادرساژ
  1400/08/19 -- بخشنامه مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره ۲۷و۲۸ آبانماه،استان فارس
  1400/08/17 -- بخشنامه رویداد قهرمانی کشور درساژ۱۴۰۰ و کلینیک داوری درساژ


  بخش نامه ها »

  اخبار استان ها
  مهمترین خبر ها