بخشنامه ها️بخشنامه اولین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "سبز ایرانمهر

1400/04/16 | بخشنامه ها|هنر های رزمی

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه پرش با اسب FEI World Challenge

1400/03/29 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقات پرش CSI2*-w

1400/03/29 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقات پرش پونی

1400/03/25 | بخشنامه ها|پونی کلاب

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقات پرش اسب خالص ایرانی

1400/03/16 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه نهمین دوره جام صدران پیشرو

1400/03/08 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

️بخشنامه مسابقات پرش با اسب فدراسیون جهانی سوارکاری 2021

1400/02/18 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

اعلام لغو مسابقات استقامت استان بوشهر

1400/01/17 | بخشنامه ها|استقامت

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه نهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب

1400/01/14 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه اولين رویداد ملی سواری استقامت سال 1400 استان بوشهر

1399/12/12 | بخشنامه ها|استقامت

اطلاعات بیشتر »

مسابقات پرش با اسب دانشجویی

1399/12/11 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه اولين رویداد ملی سواری استقامت سال 99 استان بوشهر

1399/11/30 | بخشنامه ها|استقامت

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه هشتمین دوره مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو

1399/11/20 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مسابقات سوارکاری جام فجر

1399/11/13 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه چهاردهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام آزمون

1399/10/20 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه اولین رویداد سواری استقامت هیات سوارکاری استان فارس در سال ۱۳۹۹

1399/10/20 | بخشنامه ها|استقامت

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه اسب خالص ایرانی

1399/10/16 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب

1399/09/11 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه فینال مسابقات پرش با اسب تور قهرمانی ایران

1399/08/21 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه سومین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره،"جام نکوداشت مقام مربی"

1399/07/27 | بخشنامه ها|هنر های رزمی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1400/04/16 -- ️بخشنامه اولین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "سبز ایرانمهر
1400/03/29 -- بخشنامه مسابقات پرش CSI2*-w
1400/03/29 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب FEI World Challenge
1400/03/16 -- بخشنامه مسابقات پرش اسب خالص ایرانی
1400/03/25 -- بخشنامه مسابقات پرش پونی
1400/03/08 -- بخشنامه نهمین دوره جام صدران پیشرو
1400/02/18 -- ️بخشنامه مسابقات پرش با اسب فدراسیون جهانی سوارکاری 2021
1400/01/17 -- اعلام لغو مسابقات استقامت استان بوشهر
1400/01/14 -- بخشنامه نهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب
1399/12/12 -- بخشنامه اولين رویداد ملی سواری استقامت سال 1400 استان بوشهر
1399/12/11 -- مسابقات پرش با اسب دانشجویی
1399/11/30 -- بخشنامه اولين رویداد ملی سواری استقامت سال 99 استان بوشهر
1399/11/20 -- بخشنامه هشتمین دوره مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو
1399/11/13 -- اطلاعیه مسابقات سوارکاری جام فجر
1399/10/20 -- بخشنامه اولین رویداد سواری استقامت هیات سوارکاری استان فارس در سال ۱۳۹۹
1399/10/20 -- بخشنامه چهاردهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام آزمون
1399/10/16 -- بخشنامه مسابقه اسب خالص ایرانی
1399/09/11 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب
1399/08/21 -- بخشنامه فینال مسابقات پرش با اسب تور قهرمانی ایران
1399/07/27 -- بخشنامه سومین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره،"جام نکوداشت مقام مربی"


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها