بخشنامه ها️بخشنامه مسابقات پرش با اسب فدراسیون جهانی سوارکاری 2021

1400/02/18 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

اعلام لغو مسابقات استقامت استان بوشهر

1400/01/17 | بخشنامه ها|استقامت

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه نهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب

1400/01/14 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه اولين رویداد ملی سواری استقامت سال 1400 استان بوشهر

1399/12/12 | بخشنامه ها|استقامت

اطلاعات بیشتر »

مسابقات پرش با اسب دانشجویی

1399/12/11 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه اولين رویداد ملی سواری استقامت سال 99 استان بوشهر

1399/11/30 | بخشنامه ها|استقامت

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه هشتمین دوره مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو

1399/11/20 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مسابقات سوارکاری جام فجر

1399/11/13 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه چهاردهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام آزمون

1399/10/20 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه اولین رویداد سواری استقامت هیات سوارکاری استان فارس در سال ۱۳۹۹

1399/10/20 | بخشنامه ها|استقامت

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه اسب خالص ایرانی

1399/10/16 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب

1399/09/11 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه فینال مسابقات پرش با اسب تور قهرمانی ایران

1399/08/21 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه سومین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره،"جام نکوداشت مقام مربی"

1399/07/27 | بخشنامه ها|هنر های رزمی

اطلاعات بیشتر »

دومین دوره مسابقات آنلاین کشوری ورزشی اسب اصیل ایرانی

1399/07/20 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

️بخشنامه چهل و یکمین دوره مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور بزرگسالان سال ۱۳۹۹

1399/07/09 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

️بخشنامه مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و مالکین سال ۱۳۹۹

1399/07/09 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

بخشنامه دومین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره

1399/07/01 | بخشنامه ها|هنر های رزمی

اطلاعات بیشتر »

️بخشنامه مسابقه اسب خالص ایرانی _جام همای

1399/06/30 | بخشنامه ها|پرش

اطلاعات بیشتر »

پنجمين رویداد پرش با اسب هیأت استان تهران

1399/06/19 | بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1400/02/18 -- ️بخشنامه مسابقات پرش با اسب فدراسیون جهانی سوارکاری 2021
1400/01/17 -- اعلام لغو مسابقات استقامت استان بوشهر
1400/01/14 -- بخشنامه نهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب
1399/12/12 -- بخشنامه اولين رویداد ملی سواری استقامت سال 1400 استان بوشهر
1399/12/11 -- مسابقات پرش با اسب دانشجویی
1399/11/30 -- بخشنامه اولين رویداد ملی سواری استقامت سال 99 استان بوشهر
1399/11/20 -- بخشنامه هشتمین دوره مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو
1399/11/13 -- اطلاعیه مسابقات سوارکاری جام فجر
1399/10/20 -- بخشنامه اولین رویداد سواری استقامت هیات سوارکاری استان فارس در سال ۱۳۹۹
1399/10/20 -- بخشنامه چهاردهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام آزمون
1399/10/16 -- بخشنامه مسابقه اسب خالص ایرانی
1399/09/11 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب
1399/08/21 -- بخشنامه فینال مسابقات پرش با اسب تور قهرمانی ایران
1399/07/27 -- بخشنامه سومین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره،"جام نکوداشت مقام مربی"
1399/07/20 -- دومین دوره مسابقات آنلاین کشوری ورزشی اسب اصیل ایرانی
1399/07/09 -- ️بخشنامه مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور نونهالان ، نوجوانان ، جوانان و مالکین سال ۱۳۹۹
1399/07/09 -- ️بخشنامه چهل و یکمین دوره مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور بزرگسالان سال ۱۳۹۹
1399/07/01 -- بخشنامه دومین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره
1399/06/30 -- ️بخشنامه مسابقه اسب خالص ایرانی _جام همای
1399/06/19 -- پنجمين رویداد پرش با اسب هیأت استان تهران


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها