مرکزیدوره آموزشی مسابقات شو سواره در استان مرکزی برگزار گردید

1401/02/27 | آموزش|مرکزی

اطلاعات بیشتر »

بازدید رییس هیات سوارکاری استان مرکزی از شهرستان ساوه

1401/02/27 | مرکزی

اطلاعات بیشتر »

دومین روز برگزارى دوره هاى آموزشى شو سواره استان مرکزی

1401/02/25 | مرکزی

اطلاعات بیشتر »

برگزارى دوره هاى آموزشى شو سواره، به ميزبانى هيأت سواركارى استان مركزى

1401/02/24 | مرکزی

اطلاعات بیشتر »

همایش بزرگ سوارکاری آوه استان مرکزی

1401/02/18 | مرکزی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه دوره های آموزشی مسابقات سواره استان مرکزی

1401/02/17 | آموزش|مرکزی

اطلاعات بیشتر »

️همایش بزرگ سوارکاری خنجین استان مرکزی

1401/02/17 | مرکزی

اطلاعات بیشتر »

⭕️⭕️همایش بزرگ سوارکاری فراهان⭕️⭕️

1401/01/10 | مرکزی

اطلاعات بیشتر »

بازدید رییس هیات سوارکاری استان مرکزی از شهرستان های محلات و نیمور

1400/08/26 | مرکزی

اطلاعات بیشتر »

دبیر هیات سوارکاری استان مرکزی منصوب گردید.

1400/08/26 | مرکزی

اطلاعات بیشتر »

رئیس هیات سوارکاری استان مرکزی منصوب شد

1400/07/21 | روابط عمومی|مرکزی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه کلینیک ۴ و ۵ پیش نیاز مربیگری درجه ۳ مختص متقاضیان استان مرکزی

1399/11/20 | آموزش|مرکزی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1401/02/19 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب استان البرز
1401/01/30 -- بخشنامه سیزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب
1400/12/04 -- بخشنامه و برنامه مسابقات CEI* 110 km مورخ 11 الی 12 اسفند در استان اصفهان
1400/11/30 -- بخشنامه مسابقات سواری استقامت جام نقش جهان
1400/12/09 -- اولین دوره مسابقات پرش با اسب دانشجویان سراسر کشور
1400/11/27 -- بخشنامه جام صدران پیشرو اسب ١٢
1400/11/26 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر
1400/11/19 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر"
1400/11/10 -- بخشنامه اولین دوره تور پرش با اسب جام دشت بهشت
1400/10/28 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب)
1400/10/18 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب) ۳ الی ۸ بهمن
1400/10/07 -- اصلاحیه بخشنامه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی پونی سواران سال۱۴۰۰
1400/10/05 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰
1400/09/03 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰
1400/09/03 -- اولین رویداد سواری استقامت کشوری در سال۱۴۰۰ در استان کرمان
1400/08/29 -- بخشنامه مسابقه CSI
1400/08/20 -- بخشنامه اولین دوره مسابقه ارزیابی کشوری اسب های فریزین
1400/08/20 -- بخشنامه اردو و مسابقه قهرمانی کشور پارادرساژ
1400/08/19 -- بخشنامه مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره ۲۷و۲۸ آبانماه،استان فارس
1400/08/17 -- بخشنامه رویداد قهرمانی کشور درساژ۱۴۰۰ و کلینیک داوری درساژ


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها