معاونت فنیآئین نامه ثبت و صدور مدارک در اسب های ورزشی_پرش و درساژ)

1400/04/26 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای نژادهای مختلف پرشی و فریزین

1400/04/16 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای کرد

1400/04/16 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای دوخون

1400/04/15 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای دره شوری

1400/04/12 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم معاونت فنی

1400/04/08 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای عرب

1400/04/05 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای ترکمن

1400/04/05 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای تروبرد

1400/03/30 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای نژادهای مختلف پرشی

1400/03/12 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج اسبهای دوخون

1400/03/12 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای عرب

1400/03/08 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه معاونت فنی در مورد ثبت اسب ها در مسابقات پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب

1400/03/08 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای کرد

1400/02/29 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

️جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای دره شوری

1400/02/26 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه ثبت اسب در معاونت فنی

1400/02/22 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اعلام تولد کره در سایت معاونت فنی

1400/02/19 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای عرب

1400/02/18 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه معاونت فنی درمورد صدور مدارک هویتی اسبها

1400/02/12 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه در خصوص صدور فرم کشش جهت سیلمی های ثبت شده در معاونت فنی

1400/02/08 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1400/04/16 -- ️بخشنامه اولین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "سبز ایرانمهر
1400/03/29 -- بخشنامه مسابقات پرش CSI2*-w
1400/03/29 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب FEI World Challenge
1400/03/16 -- بخشنامه مسابقات پرش اسب خالص ایرانی
1400/03/25 -- بخشنامه مسابقات پرش پونی
1400/03/08 -- بخشنامه نهمین دوره جام صدران پیشرو
1400/02/18 -- ️بخشنامه مسابقات پرش با اسب فدراسیون جهانی سوارکاری 2021
1400/01/17 -- اعلام لغو مسابقات استقامت استان بوشهر
1400/01/14 -- بخشنامه نهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب
1399/12/12 -- بخشنامه اولين رویداد ملی سواری استقامت سال 1400 استان بوشهر
1399/12/11 -- مسابقات پرش با اسب دانشجویی
1399/11/30 -- بخشنامه اولين رویداد ملی سواری استقامت سال 99 استان بوشهر
1399/11/20 -- بخشنامه هشتمین دوره مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو
1399/11/13 -- اطلاعیه مسابقات سوارکاری جام فجر
1399/10/20 -- بخشنامه اولین رویداد سواری استقامت هیات سوارکاری استان فارس در سال ۱۳۹۹
1399/10/20 -- بخشنامه چهاردهمین دوره مسابقات پرش با اسب جام آزمون
1399/10/16 -- بخشنامه مسابقه اسب خالص ایرانی
1399/09/11 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب
1399/08/21 -- بخشنامه فینال مسابقات پرش با اسب تور قهرمانی ایران
1399/07/27 -- بخشنامه سومین دوره مسابقات کشوری هنرهای رزمی سواره،"جام نکوداشت مقام مربی"


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها