معاونت فنیاطلاعیه مهم معاونت فنی

1400/04/08 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای عرب

1400/04/05 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای ترکمن

1400/04/05 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای تروبرد

1400/03/30 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای نژادهای مختلف پرشی

1400/03/12 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج اسبهای دوخون

1400/03/12 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای عرب

1400/03/08 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه معاونت فنی در مورد ثبت اسب ها در مسابقات پرش با اسب جام صدران پیشرو اسب

1400/03/08 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای کرد

1400/02/29 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

️جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای دره شوری

1400/02/26 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه ثبت اسب در معاونت فنی

1400/02/22 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اعلام تولد کره در سایت معاونت فنی

1400/02/19 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای عرب

1400/02/18 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه معاونت فنی درمورد صدور مدارک هویتی اسبها

1400/02/12 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه در خصوص صدور فرم کشش جهت سیلمی های ثبت شده در معاونت فنی

1400/02/08 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسبهای ترکمن

1400/02/08 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

جدیدترین نتایج دریافتی اسب های عرب

1400/02/06 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم معاونت فنی در مورد فرم کشش های جعلی

1400/01/29 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه مهم صدور کشش سیلمی های ثبت شده در معاونت فنی

1400/01/26 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

شرایط شرکت اسبها در مسابقات اسبدوانی از ابتدای سال 1400

1400/01/25 | معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1401/04/12 -- اولین مسابقه درساژ 1401
1401/03/18 -- اولین مسابقات کشوری سواری استقامت سال ۱۴۰۱ و فینال لیگ سواری استقامت سال ۱۴۰۰
1401/03/07 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب جام آزمون
1401/02/19 -- بخشنامه مسابقه پرش با اسب استان البرز
1401/01/30 -- بخشنامه سیزدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب
1400/12/04 -- بخشنامه و برنامه مسابقات CEI* 110 km مورخ 11 الی 12 اسفند در استان اصفهان
1400/11/30 -- بخشنامه مسابقات سواری استقامت جام نقش جهان
1400/12/09 -- اولین دوره مسابقات پرش با اسب دانشجویان سراسر کشور
1400/11/27 -- بخشنامه جام صدران پیشرو اسب ١٢
1400/11/26 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر
1400/11/19 -- بخشنامه مسابقه ی قهرمانی کشور هنرهای رزمی سواره سال ۱۴۰۰، جام "فجر"
1400/11/10 -- بخشنامه اولین دوره تور پرش با اسب جام دشت بهشت
1400/10/28 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب)
1400/10/18 -- بخشنامه یازدهمین دوره جام صدران پیشرو اسب(تور پرش با اسب) ۳ الی ۸ بهمن
1400/10/07 -- اصلاحیه بخشنامه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی پونی سواران سال۱۴۰۰
1400/10/05 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰
1400/09/03 -- بخشنامه برگزاری دومین مسابقه انتخابی تیم ملی پونی سواران ۱۴۰۰
1400/09/03 -- اولین رویداد سواری استقامت کشوری در سال۱۴۰۰ در استان کرمان
1400/08/29 -- بخشنامه مسابقه CSI
1400/08/20 -- بخشنامه اولین دوره مسابقه ارزیابی کشوری اسب های فریزین


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها