اسامی سیلمی های واجد شرایط تولید اعلام شد

اسامی سیلمی های واجد شرایط تولید که بر اساس نتایج آزمایشگاهی و بازدید داوری دسته بندی گردیده اند بشرح ذیل اعلام میگردد :

دسته 1 :

سیلمی هایی که حائز کلیه شرایط آزمایشگاهی ، داوری بوده و در معاونت فنی ثبت گردیده اند این گروه براساس جدول پیوست مجوز تولید را از  این تاریخ خواهند داشت .

دسته 2 :

سیلمی هایی که از نظرشرایط آزمایشگاهی ، بازدید هیئت داوری مورد تائید بوده ولیکن تا کنون نسبت به ثبت سیلمی خود اقدام ننموده اند .

مالکین این سیلمی ها می توانند نسبت به ثبت سیلمی خود اقدام نمایند بدیهی است پس از این مرحله اسامی آنان بعنوان سیلمی مجاز اعلام خواهد شد .

دسته 3 :

سیلمی های که از نظر آزمایشگاهی مورد قبول بوده و حداقل حدنصاب را دریافت نموده اند این گروه بصورت مشروط حداکثر 15 عدد فرم کشش برای تولید در سال 1395 دریافت خواهند نمود و ادامه فعالیت آنها در سال ها ی بعد منوط به بازدید کره ها و تائید هیئت داوری خواهد بود.

دسته يک
فهرست سيلمي هاي ترکمن تائيد شده تا تاريخ 94/12/29  که مجوز توليد براي سال 1395 را دارند
تست ژنوميک داوري نام اسب رديف
خوب خوب ارشک 1
خوب خوب امپراطور دريا 2
خوب خوب اورال غياثي 3
خوب خوب آتيلا همتي 4
خوب خوب آرش درويش 5
خوب خوب آرش يگانه 6
خوب خوب آريا درويش 7
خوب خوب آريا گلد 8
خوب خوب آلپاي 9
خوب خوب آلتين باي 10
خوب خوب آميگو 11
خوب خوب بايرام پولاد 12
خوب خوب بچه آهو 13
خوب خوب برکت / رها 14
خوب خوب بهمن مهربان 15
خوب خوب بيلي 16
خوب خوب ترکمن ايلي 17
خوب خوب توشن 2 18
خوب خوب جرگلان صحرا 19
خوب خوب حيدر بابا 20
خوب خوب دل دل 2 21
خوب خوب روزگار سياهپوش 22
خوب خوب روزان (سرخوش) 23
خوب خوب ساسان فيروز 24
خوب خوب شهاب خاکسار 25
خوب خوب طاغان 26
خوب خوب قزل يلدوز 27
خوب خوب کاووس قره تپه 28
خوب خوب کوه نور 29
خوب خوب مارشال صحرا 30
خوب خوب هالتوشان 31
خوب خوب يل قوش 32
خوب خوب ينارداغ 33

 

دسته دو
فهرست سيلمي هاي ترکمن که واجد شرايط آزمايشگاهي و داوري بوده و پس از تکميل مدارک ميتوانند بعنوان سيلمي ترکمن ثبت شوند و توليد آنها منوط به ثبت سيلمي است.
تست ژنوميک داوري نام اسب رديف
خوب خوب آرمان بلوري 1
خوب خوب برق 2
خوب خوب پاشا 3
خوب خوب رها مهرپور 4
خوب خوب سپند ظهير 5
خوب خوب سراب 6
خوب خوب شهاب شهرياري 7
خوب خوب طوفان ابيورد 8
خوب خوب فيروز قره تپه 9
خوب خوب قره داغ 10
خوب خوب کيارش ترکمن 11
خوب خوب کيمر 12
خوب خوب لاري شاه 13

 

دسته سه
فهرست سيلمي هاي ترکمن که در تست DNA قبول شده و در بازدید هیئت داوری حداقل نصاب را کسب نموده اند. این گروه در سال 1395  بصورت مشروط یکساله مجوز حداکثر 15 کشش را خواهند داشت
تست ژنوميک داوري نام اسب رديف
خوب حداقل حد نصاب البرز صحرا 1
خوب حداقل حد نصاب ایزل 2
خوب حداقل حد نصاب فایتر هورس 3
خوب حداقل حد نصاب قره بیک 4
خوب حداقل حد نصاب کولاک 5
خوب حداقل حد نصاب وایت هورس آجودانی 6
خوب حداقل حد نصاب یادگار یله قوش 7

 

 

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد