اسامی نهایی قبول شدگان دوره مربیگری پایه(درجه سه) فدراسیون اعلام شد

کمیته مربیان فدراسیون سوارکاری اسامی نهایی قبول شدگان دورهای مربیگری درجه سه برگزار شده را اعلام نمود.

افرادی که مدارک آنها کامل می باشد مدارک آنها صادر خواهد شد

افرادی که در کلاس تربیت بدنی شرکت نکرده اند می توانند در کلاسی که در تاریخ 4 الی 6 بهمن  94 از ساعت 8 صبح در مرکز  آموزش علمی کاربردی فدراسیون برگزار می گردد شرکت نمایند.

افرادی که نقص مدارک شناسایی دارند به قسمت خدمات اینترنتی سایت مراجعه  نموده و مدارک خود را بار گذاری نمایند

افرادی که شهریه ثبت نام را پرداخت ننموده اند به قسمت خدمات اینترنتی مراجعه نموده و پرداخت آنلاین مبلغ ثبت را واریز نمایند و فیش آن را به فدراسیون فکس نمایند

قبول شدگانی که نقص مدارک دارند  تا20 بهمن 94 فرصت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک اقدام نمایند.

ردیف نام و نام خانوادگی نقص مدارک
1 محمد محمدزاده گلجه مدارک کامل
2 وحیده حصوری مدارک کامل
4 محمدرضا عباسی راد مدارک کامل
5 حسین احمدی مدارک کامل
7 امیر فروزنده شهرکی مدارک کامل
8 عبداله محبی پارودباری مدارک کامل
9 پویا رجبی مدارک کامل
10 امیرمهدی عابدینی مدارک کامل
11 عبدالرضا جعفریان مدارک کامل
12 محمدحسین غروی مدارک کامل
13 سعید عزتی مدارک کامل
15   سارا توکلی مدارک کامل
17 محمدرضا حاجلو مدارک کامل
18 حسن محمدزاده کلیجه مدارک کامل
20 سروش غروی مدارک کامل
21 اله یار حضرتمنش دفرازی مدارک کامل
22 شراره صحت زاده مدارک کامل
26 امیرحسین دارابی مدارک کامل
27 رشید آتشبار مدارک کامل
28 سحر رفیعی سامانی مدارک کامل
29 حمزه عبادی قوجق مدارک کامل
31 کامیار وجدانی مدارک کامل
32 امیر زاهدی مدارک کامل
33 حدیث یوسفی مدارک کامل
35 سحر پیدایش فرد مدارک کامل
36 مسعود خروش رضاخانلو مدارک کامل
37 حسین قدیرلی مدارک کامل
38 اسماعیل فلاح قنبری مدارک کامل
40 فرامرز رنجی مدارک کامل
41 سیدعلی پاک نژاد مدارک کامل
43 نوید نجفی منفرد مدارک کامل
44 کیوان شکرنژاد مدارک کامل
45 میثاق سیاه منصوری خورین مدارک کامل
46 ندا خسروی پور مدارک کامل
47 سلمان ثقفی مدارک کامل
48 ادریس فضلی خانی مدارک کامل
49 سارا کوهزاد مدارک کامل
50 حسام شالچیان مدارک کامل
51 محمد مهدی ستود مدارک کامل
55 محمدرضا رجبی خمسه مدارک کامل
57 مجید بهره ور مدارک کامل
58 الهام بابایی مدارک کامل
60 جهانگیر شایگان مدارک کامل
61 میلاد صناعی زاده مدارک کامل
62 مریم حیرانیان مدارک کامل
63 نسیم حسینی شیروانی مدارک کامل
64 سید کامیار شجائی مدارک کامل
67 مسعود مظفری مدارک کامل
68 هومان جلالی مدارک کامل
69 محمد مهری مدارک کامل
70 سعید دهرویه مدارک کامل
72 سپیده قزوینیان مدارک کامل
73 میلاد عطاری نیاری مدارک کامل
74 حسین حاجی کندی مدارک کامل
75 حمیدرضا حاجی کندی مدارک کامل
77 مسعود حجی مدارک کامل
78 مجید منصوری مدارک کامل
79 ایمان روستائی مدارک کامل
81 حسین خلخالی مدارک کامل
82 یاشار نوائی خلجان مدارک کامل
84 رضا جعفری مدارک کامل
85 محمدرضا امیری مدارک کامل
86 بابک گوهری مدارک کامل
87 حسین بازرگانی مدارک کامل
88 علی رحمتی مدارک کامل
89 الناز تقی پور مدارک کامل
90 حجت خانزاده سراجه مدارک کامل
91 مجید نبی لو مدارک کامل
92 قاسم نخعی مدارک کامل
93 شیرین بیات مدارک کامل
95 سمیرا نادری مرند مدارک کامل
96 ملیحه سنندجی مدارک کامل
97 سیده نوشین ذوالفقاری مدارک کامل
98 علیرضا وجدانی مدارک کامل
99 علیرضا پورسمیعی مدارک کامل
102 آذین امام بخش مدارک کامل
108 فرنوش جلالی نیا مدارک کامل
113 ناهید برجیان مدارک کامل
116 سارا صادقی مدارک کامل
119 مسعود نبی میبدی مدارک کامل
121 کارن شکی مدارک کامل
127 مهدی حیرانیان مدارک کامل
128 محمدجلال کارگری مدارک کامل
134 سعید شادمان ماهانی مدارک کامل
135 نجمه دهقان مدارک کامل
136 زهره فاطمی مدارک کامل
138 علیرضا محکم کار مدارک کامل
140 محمد محکم کار مدارک کامل
142 علی یعقوبی فر مدارک کامل
143 پریا هاشمی مدارک کامل
145 سید حسن موسوی مدارک کامل
147 مهدی صمدی مدارک کامل
151 کریم چگینی مدارک کامل
153 شادمان کردبچه مدارک کامل
154 فاطمه رضائی مدارک کامل
155 حوری شیرین پرور مدارک کامل
156 شریسا غفاری مدارک کامل
157 سارا کرباسیان مدارک کامل
165 یوسف اکبری مدارک کامل
166 محمد طبرسی مدارک کامل
170 بهزاد حاجی کندی مدارک کامل
169 کریم عهد نو کارورزی
کارت ملی
عکس
شهریه
106 علی فامیل بختیاری کارورزی
کارت ملی
شهریه
125 فرشاد فردانش کارورزی
کارت ملی
123 رضا پوررضائی صدرآبادی کارورزی
شهریه
129 امین حاتمیان کارورزی
تربیت بدنی
عکس
126 داود پوررضائی صدرآبادی کارورزی
تربیت بدنی
شهریه
159 پاشا بوئر کارورزی
تربیت بدنی
شهریه
132 امیرحسین عامری کارورزی
تربیت بدنی
133 سید علی رجالی کارورزی
تربیت بدنی
149 آران عبدالهی کارورزی
تربیت بدنی
158 پوریا صفادل کارورزی
تربیت بدنی
107 زهرا دلائی کارورزی
تربیت بدنی
117 دانیال محتشم کارورزی
تربیت بدنی
163 علی رضا وفائی کارورزی
103 رسول مرادوردی کارت ملی
عکس
109 علی میزبانی کارت ملی
عکس
110 سینا جوشقانی کارت ملی
شهریه
115 عطیه السادات خوانساری زاده کارت ملی
شهریه
6 احسان صفری نژاد کارت ملی
فرم کارورزی
3 حامد حدادی اصفهانی کارت ملی
25 محمد حاجی یزدی کارت ملی
30 محمدرسول رحیم زاده کارت ملی
105 محمد امین بهشتی کارت ملی
111 ایرج جعفری کارت ملی
112 الناز حاجی علیلو کارت ملی
114 معین شیخ لر کارت ملی
130 علیرضا نیلی کارت ملی
146 جواد ستاری کارت ملی
120 هادی ساعی فرم معرفی استان
کارورزی
تربیت بدنی
کارت ملی
عکس
شهریه
144 علی رحمانی فرم معرفی استان
کارورزی
تربیت بدنی
کارت ملی
عکس
شهریه
160 محسن کبیری فرم معرفی استان
کارورزی
تربیت بدنی
کارت ملی
عکس
شهریه
141 محمد لک فرم معرفی استان
کارت ملی
عکس
شهریه
150 محسن ایرانمنش فرم معرفی استان
تربیت بدنی
عکس
شهریه
152 حسن بلبلی فرم معرفی استان
تربیت بدنی
شهریه
177 مصطفی دهقانی فرم معرفی استان
تربیت بدنی
شهریه
131 علیرضا اشرفی فرم معرفی استان
80 وحدت کاظمی فرم کارورزی
کارت ملی
شهریه
53 همایون رضایی فرم کارورزی
کارت ملی
23 نادعلی فرجامی فرم کارورزی
تربیت بدنی
34 امیرحسین حبیبی فرم کارورزی
تربیت بدنی
39 محسن پورحیدری فرم کارورزی
تربیت بدنی
24 غلامرضا نیکو فرم کارورزی
65 ایمان حاجی محمدحسن عرب فرم کارورزی
83 سید حسام جوزی فرم کارورزی
118 فرهاد سید مقدسی عکس
14 ابراهیم تیموری شهریه
19 محمدرضا گشائی شهریه
52 حمید حاجلو شهریه
54 محمدرضا کرمی مدارک کامل
56 سولماز مستجاب الدعوه شهریه
71 مجید علی پور شهریه
101 حسین بختیاری وارسته شهریه
164 امید حسین گرکانی شهریه
173 الهام شکوری تربیت بدنی
کارورزی
شهریه
176 اعظم میرزائی دولت آبادی تربیت بدنی
کارورزی
167 مصطفی تجاره تربیت بدنی
کارت ملی
148 فاطمه اکبری تربیت بدنی
شهریه
161 عباس اسکندری نصرآباد تربیت بدنی
شهریه
171 رزا توتونچیان تربیت بدنی
شهریه
16 دانیال محزون الذاکرین تربیت بدنی
شهریه
42 محمد آقابابائی تربیت بدنی
59 مرتضی محمدی تربیت بدنی
66 کیانوش زرگران تربیت بدنی
76 صدف زارع تربیت بدنی
94 محمود کوه گرد وانگاه تربیت بدنی
100 میثم صفویه تربیت بدنی
104 سید امیر آقائی میبدی تربیت بدنی
122 علیرضا آزادی تربیت بدنی
124 فرهاد فروغی تربیت بدنی
137 مسعود حسنی پور تربیت بدنی
139 محمد حسین مکاری نژاد تربیت بدنی
162 حسین آریا نژاد تربیت بدنی
168 محمدحسین جنتیان تربیت بدنی
172 بهناز موسوی تربیت بدنی
174 ساقی زائری تربیت بدنی
175 سمیرا شریفی تربیت بدنی

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد