بخشنامه مسابقات پرش با اسب افتتاحیه بام

برگزار کننده: فدراسیون سوارکاری کشور

محل رویداد: سالن سرپوشیده باشگاه سوارکاری بام

زمان رویداد: 5آذر ماه 1395

مهلت ثبت نام: ثبت نام فقط بصورت الکترونیکی در سایت فدراسیون سوارکاری تا ساعت 14:00 روز   ]چهار شنبه 95/09/03انجام می شود.

مبلغ ثبت نام: شش مانع پی درپی1.500.000 ریال، مالکین 1.150.000 ریال،B1 بزرگسالان 2.300.000 ریال

جدول زمانی رویداد

تاریخ

ساعت

رده ها

جمعه             95/09/05

بازدید مسیر: 9:00

شروع: 9:30

O2 مالکین

B1 بزرگسالان

شش مانع پی در پی

 جدول فنی رویداد

 (جمعه 95/8/05)

گروه سنی

مالکین

بزرگسالان

بزرگسالان

رده  مسابقه

120

135

نوع  مسابقه

با یک باراژ

دوراندی با احتساب زمان راند دوم

شش مانع

 پی در پی

ضوابط برگزاری مسابقات :

  • سوارکاران توجه نمایند که تغییرات اعمال شده در مقررات ملی از قبیل (رده بندی اسبها- ارتفاع موانع- رده های مسابقات – سن اسبها و …) در این دوره از مسابقات اجرا خواهد شد.

  • سوارکاران در رده های O2 و شش مانع بدون محدودیت تعداد اسب می توانند شرکت کنند و با یک اسب حائز جایزه می شوند و در رده B1 حداکثر با 3 اسب می توانند شرکت کنند که با یک اسب حائز جایزه می شوند.

  • به همراه داشتن برگ سلامت اسبها صادره از سوی اداره و شبکه دامپزشکی محل باشگاه ضروری است و از شرکت اسبهای بدون مجوز سلامت جلوگیری به عمل می آید.

  • به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی سوارکاران جهت شرکت در مسابقات مذکور الزامی است.

  • کمیته ضد دوپینگ فدراسیون سوارکاری ممکن است در کلیه مسابقات سوارکاری کشور از اسبهای شرکت کننده تست دوپینگ انجام دهد.

سوارکاران شرکت کننده در رویداد می توانند جهت گرم کردن اسب فقط از مانژ تمرین تعیین شده توسط برگزار کننده استفاده نمایند.

در صورت مشاهده کلانتران و یا گزارش رسمی، سوارکارانی که از مانژهای دیگر محل برگزاری مسابقه جهت گرم کردن اسبها استفاده نمایند به تشخیص هیأت داوران از دور مسابقه محروم می شوند.

لیست جوایز

مقام

6 مانع پی در پی

O2 مالکین

B1 بزرگسالان

اول

رزت + 15.000.000 ريال

 کاپ + رزت

کاپ +رزت + حمایل + خودرو

دوم

رزت + 10.000.000 ريال

کاپ + رزت

رزت + 50.000.000 ريال

سوم

رزت + 8.000.000 ريال

کاپ + رزت

رزت + 30.000.000 ريال

چهارم

رزت + 6.000.000 ريال

رزت

رزت + 20.000.000 ريال

پنجم

رزت + 4.000.000 ريال

رزت

رزت + 10.000.000 ريال

ششم

رزت + 3.500.000 ريال

رزت

رزت + 9.000.000 ريال

هفتم

رزت + 3.500.000 ريال

رزت

رزت + 8.000.000 ريال

هشتم

رزت

رزت + 7.000.000 ريال

نهم

رزت

رزت + 6.000.000 ريال

دهم

رزت

رزت + 5.000.000 ريال

یازدهم

                    –

رزت + 5.000.000 ريال

دوازدهم

                          –

رزت + 5.000.000 ريال

سیزدهم

                          –

رزت + 5.000.000 ريال

چهاردهم

                          –

رزت + 5.000.000 ريال

پانزدهم

                          –

رزت + 5.000.000 ريال

شانزدهم

                          –

رزت + 5.000.000 ريال

– به یک چهارم شرکت کنندگان (و نه ثبت نام کنندگان) با رعایت حداقل 5 نفر و حداکثر 16 نفر جایزه داده خواهد شد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد