بخشنامه مسابقات پرش با اسب قهرمانی مالکین سال 1396

برگزار کننده: فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران

محل رویداد: باشگاه سوارکاری بام

زمان رویداد: 1 و 3 آذر ماه 1396

مهلت ثبت نام: ثبت نام فقط بصورت الکترونیکی در سایت فدراسیون سوارکاری تا ساعت 12:00 روز        سه شنبه 30/8/96 انجام می شود.

توجه: سوارکاران شرکت کننده می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را در قسمت خدمات اینترنتی – بارگذاری مدارک اعضاء بارگذاری نمایند.

توجه مهم: سوارکاران شرکت کننده  می بایست  فرم گواهی شرکت در مسابقات مالکین غیر حرفه ای  (Amateur owner license)  را دانلود  و تکمیل نموده و در قسمت بارگذاری مدارک اعضا بارگذاری نمایند

مبلغ ثبت نام:  1.250.000 ریال

جدول زمانی رویداد

  تاریخ ساعت
جدول A – یک راند چهارشنبه       1/9/96 بازدید: 14:00

شروع: 14:30

دوراندی مشابه

باراژ احتمالی (برای مقام اول، دوم و سوم)

جمعه        3/9/96 بازدید: 11:00

شروع: 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضوابط برگزاری مسابقات :

 

 • سوارکاران توجه نمایند که تغییرات اعمال شده در مقررات ملی از قبیل( رده بندی اسبها- ارتفاع موانع- رده های مسابقات – سن اسبها و …) در این دوره از مسابقات اجرا خواهد شد.
 • سوارکاران فقط با یک اسب مجاز به شرکت در مسابقات قهرمانی مالکین می باشند.
 • ثبت نام به شکل اینترنتی در سایت فدراسیون به آدرس www.feiri.ir
 • به همراه داشتن برگ سلامت اسبها صادره از سوی اداره و شبکه دامپزشکی محل باشگاه ضروری است و از شرکت اسبهای بدون مجوز سلامت جلوگیری به عمل می آید.
 • به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی سوارکاران جهت شرکت در مسابقات مذکور الزامی است.
 • مسابقات مذکور فاقد اردو می باشد لذا کلیه هزینه های اسکان سوارکاران و غیره به عهده شرکت کنندگان می باشد.
 • کمیته ضد دوپینگ فدراسیون سوارکاری ممکن است در کلیه مسابقات سوارکاری کشور از اسبهای شرکت کننده تست دوپینگ انجام دهد.
 • سوارکاران شرکت کننده در رویداد می توانند جهت گرم کردن اسب فقط از مانژ تمرین تعیین شده توسط برگزار کننده استفاده نمایند.
 • در صورت مشاهده کلانتران و یا گزارش رسمی، سوارکارانی که از مانژهای دیگر محل برگزاری مسابقه جهت گرم کردن اسبها استفاده نمایند به تشخیص هیأت داوران از دور مسابقه محروم میشوند.

 

مقررات  مالکین غیر حرفه ای

ماده ۴۶- مسابقات قهرمانی مالکین غیر حرفه ای

این رویداد توسط فدراسیون سوارکاری براساس شرایط ذیل برگزار می گردد:

 • رويداد قهرماني باید طي دو روز و حداكثر با يك روز استراحت بين دو مسابقه انجام شود.

روز اول: يك راند بدون احتساب زمان طبق جدول A با زمان مجاز

روز دوم: دو راندي مشابه طبق ماده 1/3/273 با یک باراژ احتمالی

در صورت برابري خطاهاي سه راند براي احراز مقام اول، دوم و يا سوم باراژ  برگزار مي گردد و باقيمانده سواركاران براساس زمان راند اول روز دوم رده بندي مي شوند.

 

 • ارتفاع موانع:

روز اول: ارتفاع موانع در روز اول حداکثر ۱۲۰ سانتي متر

روز دوم: ارتفاع موانع در روز دوم راند اول ۱۲۵ و راند دوم حداکثر ۱۳۰ سانتي متر می باشد

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد