بخشنامه مسابقات پرش با اسب مورخ٩٧/٥/٥شهرستان زنجان

برگزار کننده: هيات سوارکاري شهرستان زنجان

محل رویداد: زنجان– مجموعه سوارکاری اسواران

زمان رویداد: ٥ مرداد ماه ١٣٩٧

رده هاي مسابقه:
تشويقي-مبتدي- نونهال و نوجوان(١٠٠-١٠٥)-  بزرگسال(D1)

مبلغ ثبت نام:

تشويقي ومبتدي٧٠٠/٠٠٠ ريال
نونهال و نوجوان ٨٠٠/٠٠٠ ریال بزرگسال(D1)      ١/٠٠٠/٠٠٠ریال

نحوه و مهلت ثبت نام:

نحوه ثبت نام بصورت اعلام اسامي توسط باشگاهها به مسئول برگزاري با شماره تماس ٠٩١٢١٤١٠٤٦١(رجبي) تا ساعت ١٦ روز پنج شنبه مورخ ٩٧/٥/٤ بوده و به ثبت نامهاي بعد از زمان تعيين شده و روز مسابقه ٢ برابر حق ثبت نام تعلق خواهد گرفت.
به دليل عدم همكاري برخي از سواركاران در مسابقات قبلي ، حق ثبت نام در روز مسابقه و قبل از بازديد مسير بصورت نقدي دريافت خواهد شد.

ضوابط برگزاری مسابقات :

رده اول: تشويقي كه تعداد موانع ٤ تا ٥ عدد و ارتفاع موانع ٣٠ تا ٥٠ سانتیمتر خواهد بود.

رده دوم: اسب و سوار مبتدي كه تعداد حداکثر ٨مانع و به ارتفاع حداکثر٩٥ سانتی متر برگزار می گردد.

رده سوم:  مسابقه رده نونهال و نوجوان و تعداد موانع ٩ تا ١٠ عدد و ارتفاع موانع١٠٠ تا ١٠٥سانتیمتر خواهد بود.

رده چهارم:  مسابقه رده  بزرگسال(D1) و تعداد موانع ١٠ تا١١عدد و ارتفاع موانع ١٠٥ تا ١١٥سانتیمتر خواهد بود.

جوائز رويداد:

رده تشويقي:  رُزت
رده مبتدي: رزت+حكم
رده نونهال و نوجوان:
نفر اول؛ ٣/٠٠٠/٠٠٠ريال+حكم+رزت
نفر دوم؛ ٢/٠٠٠/٠٠٠ريال+حكم+رزت
نفرسوم؛
١/٠٠٠/٠٠٠ريال +حكم+رزت

رده D1 بزرگسال:
نفر اول ٤/٠٠٠/٠٠٠ريال+حكم+رزت
نفر دوم؛ ٣/٠٠٠/٠٠٠ريال+حكم+رزت
نفرسوم؛٢/٠٠٠/٠٠٠ريال+حكم+رزت

توضيحات:

مسابقه تشويقي ومبتدي  يك راندي و نونهال ونوجوان يك راند و باراژ و D1 دوراندي مي باشد.
در صورت تغيير شرايط حين مسابقه با نظر هيات داوران  نوع مسابقهD1 ممكن است تغيير كند و يك راندوباراژ برگزار گردد.

    شیوه داوری و طراحی مسیر این رویداد برابر شیوه و مقررات ملی پرش با اسب خواهد بود.
هر سوارکار در هر رده می‌تواند بدون محدودیت در تعداد اسب در این مسابقه شرکت کند و تنها با دو اسب برتر در رده بندی قرار خواهد گرفت.
    کلیه شرکت کنندگان رده هاي نونهال ونوجوان و D1بزرگسال ملزم به گذراندن رده سوار مبتدی می باشند.
محدوديت سني در رده ي D1وجود ندارد.
ارائه كارت بيمه ورزشي الزامي است.

   زمان شروع رويداد:

زمان بازديد مسير رده تشويقي و مبتدي ساعت١٧ روز جمعه مورخ ٩٧/٥/٥مي باشد .

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد