بخشنامه مسابقه پونی سواری جمعه ۵ مرداد جام کار آفرین حاج محمد تقی علاقبندیان

تمام کودکان پونی سوار باید در سایت رسمی فدراسیون ثبت نام کنند.
تمام سوارکارانی که برای اولین بار در مسابقات شرکت می کنند باید در رده اکوئی فان شرکت کنند.
رتبه بندی مسابقه رده اکوئی فان که همان مهارت های سواره می باشد بر اساس زمان پیمودن مسیر محاسبه می شود در صورت هر خطا و اشتباه مثل انداختن توپ ها ورود و خروج از محل های اشتباه به زمان شرکت کننده ۵-۲۰ ثانیه زمان افزوده می شود.
با عبور سوارکار از خط شروع زمان او محاسبه می شود و پس از عبور از خط پایان زمان متوقف می شود.
سوارکاران ۴ الی ۶ سال باید از ۴ مسیر عبور کنند و مربی فقط می تواند در کنار سوارکار حرکت کند و اجازه کمک به سوارکار را ندارد.
سوارکاران ۶ الی ۱۰ سال باید از ۶ مسیر عبور کنند بدون حضور مربی که شامل دو بخش مبتدی و مقدماتی می باشد که تست ۲ مبتدی در گام قدم انجام می پذیرد.
و تست ۳ مقدماتی در گام یورتمه، کمی چهارنعل و پرش از موانع ۳۰ سانتی متری انجام می پذیرد.
سوارکاران بالای ۱۰ سال باید از ۶ مسیر اختصاصی عبور کنند و شامل تست مبتدی ۴ و تست مقدماتی ۵ می باشد.
تست مبتدی با گام قدم انجام می پذیرد.
تست مقدماتی حرکت در گام قدم، یورتمه و چهارنعل و پرش از روی موانع ۵۰ سانتی متری می باشد.

پرش

رده مبتدی ۲۰-۳۰ سانتی متر
رده مقدماتی ۴۰-۶۰ سانتی متر
محل برگزاری مسابقه باشگاه نوروزآباد تهران می باشد.

ساعت ۳ بازدید مسیر توسط مربیان انجام می شود.

ساعت ۳:۳۰ بازدید مسیر کودکان
ساعت ۴ شروع مسابقه می باشد.
تست اکوئی فان ۱ کودکان ۴-۶ سال
اهداء جوایز
تست اکوئی فان ۳
تست اکوئی فان ۲
تست اکوئی فان ۴
تست اکوئی فان ۵
اهداء جوایز

رده پرش
سوارکاران مجاز به شرکت در رده های پرش می باشند که در مسابقات قبلی پونی سواری شرکت کرده اند و از هیئت استان خود تاییدیه همراه دارند.
سوارکارانی که در مسابقات اسب بزرگ شرکت کرده اند مجاز به شرکت در رده پونی نمی باشند.
سوارکاران پرش رده مبتدی باید مسیر مسابقه با ۵-۷ مانع با ارتفاع ۲۰-۳۰ سانتی متر را طی نمایند.
سوارکاران پرش رده پیشرفته باید مسیر مسابقه با ۸-۱۰ مانع به ارتفاع ۴۰-۶۰ سانتی متر را طی نمایند.
سوارکاران باید با لباس کامل سوارکاری شرکت کنند.
پوشیدن کت الزامی نمی باشد.
@feiri_news

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد