برنامه زمان بندی و رده های مسابقات CSI 2 اعلام شد

فدراسیون سوارکاری برنامه زمانبدی مسابقات CSI2 را بدین شرح اعلام نمود

CSI2* – Tehran – 18-20 May 2016

روز اول: چهارشنبه – 95/2/29 First day: Wednesday – 18/5/2016
مسابقه شماره: 1 Comptition No. 1         Article: 274.5.3
بازدید مسیر: 12:30 / شروع: 13:00 Time: 13:00
نوع مسابقه: دو بخشی Comptition description: 2 Phases against the clock
ارتفاع موانع: 130 سانتی متر Obstacles height: 130 cm
حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: 2 Number of horses per athlete: 2
مسابقه شماره: 2 Comptition No. 2         Article: 238.2.2
بازدید مسیر: 15:30 / شروع: 16:00 Time: 16:00
نوع مسابقه: جدول A – یک باراژ Comptition description: Table A – Jump off
ارتفاع موانع: 135 سانتی متر Obstacles height: 135 cm
حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: 2 Number of horses per athlete: 2
روز دوم:  پنجشنبه – 95/2/30 Second day: Thursday – 19/5/2016
مسابقه شماره: 3 Comptition No. 3         Article: 269
بازدید مسیر: 12:30 / شروع: 13:00 Time: 13:00
نوع مسابقه: دشواری تدریجی Comptition description: Accumulator against the clock
ارتفاع موانع: 130 سانتی متر Obstacles height: 130 cm
حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: 2 Number of horses per athlete: 2
مسابقه شماره: 4 Comptition No. 4         Article: 283.2.1
بازدید مسیر: 15:30 / شروع: 16:00 Time: 16:00
نوع مسابقه: جدول A با احتساب زمان بدون باراژ Comptition description: Table A against the clock
ارتفاع موانع: 140 سانتی متر Obstacles height: 140 cm
حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: 2 Number of horses per athlete: 2
روز سوم:  جمعه – 95/2/31 Third day: Friday – 20/5/2016
مسابقه شماره: 5 Comptition No. 5         Article: 238.2.2
بازدید مسیر: 12:30 / شروع: 13:00 Time: 13:00
نوع مسابقه: جدول A – یک باراژ Comptition description: Table A – Jump off
ارتفاع موانع: 135 سانتی متر Obstacles height: 135 cm
حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: 2 Number of horses per athlete: 2
مسابقه شماره: 6 Comptition No. 6 /Grand Prix
Article: 273.2.1   273.3.3.1  273.4.3
بازدید مسیر: 15:30 / شروع: 16:00 Time: 16:00
نوع مسابقه: دوراندی، راند دوم بجز اخراجیها و انصرافیها بقیه می توانند شرکت نمایند Comptition description: Over 2 rounds, 1st round against the clock, 2nd round against the clock, art 273.3.1. All athletes go to the second round
ارتفاع موانع: 145 سانتی متر Obstacles height: 145 cm
حداکثر تعداد اسب هر سوارکار: 1 Number of horses per athlete: 1

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد