کمیته فنی و کمیته آموزش هیات سوارکاری استان با مشارکت دانشکده های دامپزشکی و هیات سوارکاری شهرستان تبریز کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان مدیریت کولیک در اسب ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان دامپزشکی را در تاریخ 95/9/16 برگزار خواهد نمود. مدرسین جناب آقای دکتر علی حسن پور عضو هیات علمی داشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز و جناب آقای دکتر سیدحسین مودب عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه کرمانشاه. علاقمندان به شرکت در این کارگاه آموزشی می بایست جهت ثبت نام مبلغ 600/000 ریال را به شماره حساب  0109163619004 به نام هیات سوارکاری استان آذربایجان شرقی نزد بانک ملی واریز و اصل فیش واریزی را به مسئول کمیته آموزش استان ارائه نمایند. لازم به ذکر است این کارگاه آموزشی برای دانشجویان دامپزشکی که از دانشکده خود معرفی نامه ارائه نمایند با 50 درصد تخفیف برگزار خواهد شد. به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره آموزشی ارائه خواهد شد.