گزارش آزمایشات 317 راس اسب کرد اعلام شد

جلسه  کارگروه اسب کرد  12 اردیبهشت  با حضور آقایان الماسی، کاوه بابان،دکتر فرید بردبار و تیمن  تشکیل گردید و در این جلسه  گزارش آزمایشگاه  از 317 راس آزمایش شده اعلام شد که  15 راس مردود و 26راس متوسط و 276 راس پذیرفته شده  می باشد  نتایج آزمایشات  به شرح زیر می باشد:

  • نریان هایی که متوسط اعلام شده مجوز سیلمی دریافت نمی نمایند.
  • مادیانهای گروه 2مجوزتولید خواهند شد.
  • سایر اسبهایی که در سال های گذشته آزمایش شده  و به عنوان اسب کرد پذیرفته شده نتایج  آنها به آزمایشگاه جهت بررسی و تطبیق ارسال و چنانچه مورد تایید واقع شوند در کتاب اول ثبت خواهند شد.
  • کتاب اول با مجموعه اطلاعات اسبهایی که در آزمایشات تا کنون پذیرفته شده اند تدوین خواهد شد.
  • کتاب دوم تا پایان تابستان سال96 براساس در خواست متقاضیان و انجام آزمایشات  تدوین و پس از آن کتاب انساب اسب کردبه عنوان تبارنامه پایه بسته خواهد شده و از سال97تنها تولیدات اسبهایی که در کتاب اول و دوم ثبت شده پس از انجام آزمایشات پذیرفته و ثبت می شوند.
  • -نریان هایی که در آزمایشات گروه یک خالص تشخیص داده شده اند از طرف فدراسیون با درخواست مالک به عنوان سیلمی ثبت خواهند شد.اسامی نریان ها از طریق سایت فدراسیون اعلام خواهد شد بدیهی است در صورت عدم ثبت سیلمی تولیدات آن ثبت نمیشود.

هم چنین فهرست کلی نتایج دریافتی از ابتدای انجام آزمایشات تا کنون به هیئتهای مرتبط ارسال خواهد شد

گزارش دریافتی آزمایشگاه از 317 راس اسب آزمایش شده :

جواب آزمايشات کرد 1= خوب 3= مردود
KURD متوسط = 2
لازم به توضيح است نريان هاي متوسط (2) ثبت سيلمي نخواهند شد.
NO. NAME نام فارسي نتيجه آزمايش نام مالک شماره ميکروچيپ
1 ROJAN HAGHIGHAT روژان حقيقت 1 مهرداد حقيقي 985170003003721
2 ARAZ SHAFIE اراز شفيعي 1 محمد رضا شفیع پور 985170003044653
3 HIRSH هيرش 1 محمد حسین پیوندی 985170002961492
4 SHENEH VAISI شنه ويسي 1 نبز الله ویسی 956000008048752
5 NILOUFAR MODALEL نيلوفر مدلل 1 محمد مدلل 985170003047267
6 BARAN KHOSRAVANI باران خسرواني 3 طهمورث خسروانی مهر 985170002982348
7 RAKHSH HEIDARI رخش حيدري 1 غلامرضا حیدری 985170003050155
8 ROUSEM روسم 1 محمد حسین پیوندی 985170003045383
9 ROUDABEH PEIVANDI رودابه پيوندي 1 محمد حسین پیوندی 985170002996372
10 DILLAN FARZAM ديلان فرزام 1 فرزام عمیدی 985111000609798
11 SEPAHBOD سپهبد 3 فتحی ابوالفتحی 985170003061471
12 BARAN باران 1 وحید ابوالفتحی 985170002964439
13 JAF HOSEINI جاف حسيني 2 جبار رستمی 968000003774404
14 GHANDIL KORDESTAN قنديل کردستان 1 محمد رسولی کردستان 985111000609976
15 FELFELI فلفلي 1 مجتبی جانعلی 985170003021639
16 JAVAHER NAJIB جواهر نجيب 1 فؤاد زمانی 985111000606774
17 SHABDIZ KHAZAEI شبديز خزائي 2 فریدون خزایی 985170002956356
18 KHROUSH HOSEINI خروش حسيني 2 سید محمد صدیق حسینی 968000005608882
19 KOSTAN KALHOR کوستان کلهر 1 ابراهیم کلهر 985170003069701
20 HEIRAN SABAH حيران صباح 2 صباح آقایی 968000005691226
21 ZIBA MODALEL زيبا مدلل 1 محمد مدلل 985170003061061
22 NARIN PEIVANDI نارين پيوندي 1 محمد حسین پیوندی 985170003026337
23 ZHOLEHMOU ژوله مو 1 پویا فاتحی پور 985170003020217
24 BARFIN برفين 1 مهدی کاوه 985170003043906
25 TALAGHOSH RAHIMI طلاقوش رحيمي 1 مسعود رحیمی 985100011000882
26 DALIR VALI ZADEH دلير والي زاده 1 سيد عرفان والي زاده 985170003027858
27 GOHAR گوهر 1 ميلاد گوش بر 985170002956035
28 DOL DOL ENSANDOST دل دل انسان دوست 1 جواد انسان دوست 985170003064977
29 SANTANA سانتانا 1 بختيار صادق وزيري 956000008048164
30 MARAL VALIZADEH مارال ولي زاده 1 سيد عرفان والي زاده 985170002954859
31 PARY GOL پري گل 1 سيد جعفر حسيني 985170002964680
32 EMPERATOR امپراطور 1 تورج فيضي 985100011000412
33 SARGOL سرگل 1 سيد حسين حسيني 985170002973266
34 ZIBA PORASAD زيبا پوراسد 1 رضا پور اسد 985170002967770
35 GHEISAR VALI ZADEH قيصر ولي زاده 1 والي زاده 9851700002963153
36 HAVZHIN هوژِن 1 انسان دوست 985170002971552
37 CHALAK KALHOR چالاک کلهر 1 ستار الماسي 985170002983468
38 PARI RAKHSH KALHOR پري رخش کلهر 1 ستار الماسي 985170002966864
39 NONAMAM KALHOR نونامام کلهر 1 ستار الماسي 985170002992237
40 PARDIS پرديس 1 اسماعیل بابایی 98510001100020
41 SOLTAN سلطان 1 مسعود کیوانفرد 985100011000023
42 SALAR YORD سالار يرد 1 محمدرضا شفيع پور 985170002907799
43 SARDAR سردار 1 مسعود کیوانفرد 985100011000138
44 JADO جادو 1 کریم پاک سرشت
45 ZARIN زرين 1 سامان چاره جو 985100011000631
46 KOULAK VALI ZADEH کولاک ولي زاده 1 سید عرفان والی زاده 985154000034972
47 ARIASB ارياسب 2 سینا برازش 985100011000001
48 KAJAL کژال 1 حافظي 956000003673341
49 AHOO آهو 1 مسعوديان tr 00 0611 4c41
50 NATASHA NASR ESFAHANI ناتاشا نصر اصفهاني 2 اصفهاني 985170002996665
51 GOLI SHIRAZ گلي شيراز 1 شيرازي 985170002972896
52 SADAF DARYA KABIRI صدف دريا کبيري 1 کبيري 985170002973642
53 ARAN ESMAEILI آران اسماعيلي 1 اسماعيلي 968000005354801
54 GHAZAL HEIDARI غزال حيدري 1 حيدري 985170002944263
55 DORANEH RAFIE دورانه رفيعي 1 بهرام رفیع 985100011000485
56 SETAREH SIYAH ستاره سياه 1 کيان 96800004616276
57 AROUS KOUFIGAR عروس کوفي گر 1 حسین کوفی گر داغ دارد
58 HIVA هيوا 1 نادر خرم 98515400034878
59 SHAMSHIR JEY شمشير جي 1 عسگر پاک 98514000343660
60 RAMESH رامش 1 سید حسین حسینی 985100011000787
61 ZOLJANAH ذوالجناح 1 سید حسین حسینی 985100011000844
62 MEHRABAN مهربان 1 سید خسرو سید حسینی 985100011000558
63 NAZANIN ARIAN نازنين آرين 1 امیر فرجام فر 985170002904627
64 SALAR IRAN سالار ايران 1 نادر خرم 985154000034879
65 SETAREH RAFIE ستاره رفيع 1 رفيعي 985154000020026
66 KHANEH KHARAB خانه خراب 2 داوری داغ دارد
67 HIDI ROJIN هيدي روژين 1 آزاد اکبر پور 985170002952835
68 HARAY هاراي 1 جعفر ایرانی 968000003757983
69 AIDA آيدا 1 پریسا حیدری 985100011000711
70 BAMBO بامبو 1 یاور پور صمد 985154000035669
71 TARLAN GOG ترلان گوگ 3 بهمن غلامی 985154000033956
72 BARAN GHOLAMI باران غلامي 3 بهمن غلامی 985154000034366
73 ARIANA آريانا 1 پريسا حيدري 985100011000625
74 SANA سنا 1 جهانبخش شکری آذربایجانی 985100011000285
75 YOURSH SHAHRE KORD يورش شهر کرد 1 مسلم هاشم زاده 985111000606675
76 ARAN GHAM CHANG آران قدم چنگ 1 شورابي 985111000609482
77 SOLTAN KALHOR سلطان کلهر 1 الماسي 985100011000763
78 SIRVAN KOUFI سيروان کوفي 1 کوفي گر 968000003758723
79 GOLNAR PEIMAN گلنار پيمان 1 پيماني 985170002996241
80 MARAL AKBARI مارال اکبري 1 اکبري 985170003020613
81 DONYA MOHAMMADI دنيا محمدي 1 محمدي 985170002962881
82 SIRVAN ROSTAMI سيروان رستمي 1 رستمي 985170002955086
83 KHORSHID PEIMAN خورشيد پيمان 1 پيماني 985170003067530
84 ROMINA KHADIV رومينا خديو 1 شهريار خديوي 985154000035460
85 SHIT ROKH شيت رخ 3 اسماعيل افروغ 956000003675379
86 JAGVAR FARHAD جگوار فرهاد 1 فرهاد همتي 985170002943966
87 ATASH KOUFI آتش کوفي 1 حسين کوفي گر 985170003048490
88 AFSOUN افسون 1 حسين کوفي گر 985170002965762
89 SHABDIZ KALHOR شبديز کلهر 1 ستار الماسي 985170002999737
90 SEZAR HADI سزار هادي 1 پاک دين 985170003023021
91 BEIRAGH KABIRI بيرق کبيري 1 رضا کبيري 985170002972655
92 KOJAL کژل 1 صباح رحمتي 985170002984558
93 YASAN KALHOR ياسان کلهر 1 ابراهيم کلهر 985170003046533
94 ARGHAVAN ROSTAM ارغوان رستم 1 منوچهر رستمي 985170002980707
95 BAHAR MEHR بهار مهر 1 خسرواني 985170003026479
96 ASOO ROSTAMI آسو رستمي 1 رستمي 985170002962978
97 MIRIA SAM ميريا سام 1 دارستاني 985170003058944
98 SADRA FATTAH صدرا فتاح 1 فتاحي 985170002963765
99 SOHEIL ROSTAMI سهيل رستمي 1 رستمي 985170002997504
100 DOUR RASB در راسب 1 بختياري 985170002943567
101 PALIZ GHOLAMI پاليز غلامي 2 غلامي 985170002971208
102 GHANDIL قنديل 1 همتي 968000005606543
103 ARMAGHAN GHOLAMI ارمغان غلامي 1 غلامي 985170003044328
104 DILA FOAD ديلا فواد 1 ميهمي 985170003046004
105 MAKHMAL GHOLAMI مخمل غلامي 3 غلامي 985170002975997
106 DIMEN FOAD ديمن فواد 1 ميهمي 985170002961487
107 ALINA ASEMI الينا عاصمي 1 عاصمي 96800000565411
108 RONACK ASEMI روناک عاصمي 1 عاصمي 985111000609859
109 ROJA ASEMI روژا عاصمي 1 عاصمي 985111000609871
110 HIVA ASEMI هيوا عاصمي 2 عاصمي 985111000609894
111 GHELGHELI CHENA قلقلي چنا 1 چراغي 985170003059381
112 BARIN MONYAD برين منياد 1 فتاحي 985111000609723
113 ALOUT MEIHAMI آلوت ميهمي 1 ميهمي 985111000609896
114 SAYA SHAHOU سايا شاهو 1 تيمم 985111000609722
115 KAMAND GOLSHNI کمند گلشني 1 گلشني 985111000609713
116 SAID ASEMI سايدا عاصي 2 عاصمي 985111000609996
117 SHABNAM CHANAGHCHI شبنم چناقچي 1 محمد چناقچي 985170003074969
118 RAHA JANALI رها جنالي 2 جان علي 985170003042733
119 MALAKEH CHANAGHCHI ملکه چناقچي 1 محمد چناقچي 985170003026139
120 KIMIA کيميا 1 جان علي 900032001629819
121 KIMIA ZANJANI کيميا زنجاني 1 زنجانی 985170002956648
122 AROD KHANMOHAMMADI ارود خانمحمدي 1 محمدي 985170002992364
123 MARAL NAMDARI مارال نامداري 1 نامداري 985170002980607
124 SALAR KHANMOHAMMADI سالار خانمحمدي 3 خان محمدي 985170003020561
125 KHATOUN SHAHOO خاتون شاهو 1 تيمن 956000008047942
126 SEYLAN ZANJANI سيلان زنجاني 1 زنجانی 985170002981124
127 INSIATOR MOHSEN اينسياتور محسن 1 محسن آقا محمدي 968000004561661
128 NEGINEH ASHEGH نگينه عاشق 1 حميدرضا عاشق الحسيني 968000004550854
129 ZIBA KIANA زيبا کيانا 1 عبدالله کياني 985170002971747
130 TARA AMIN تارا امين 1 امين حمزه دستنايي 985170002980347
131 MISAGH VALI POUR ميثاق ولي پور 1 کيوان ولي پور 985170003001743
132 KHATOUN MARANI خاتون مراني 1 مرتضي ماراني 985170003001434
133 KHORAM MORADI خرم مرادي 1 حميدرضا مرادي 985170002960602
134 AROUSAK VALI POUR عروسک ولي پور 1 کيوان ولي پور 985100009891017
135 SHABGON شبگون 1 احمدرضا کمال زاده 96800000466035
136 AHOO KOUFIGAR آهو کوفي گر 2 حسين کوفي گر 985170003010289
137 DONYA GHASEMI دنيا قاسمي 2 جواد قاسمي 985170002981851
138 NEGIN KOUFIGAR نگين کوفي گر 1 حسين کوفي گر 985170003002731
139 NEGIN YAGHOUBI نگين يعقوبي 1 مهدي يعقوبي 968000005605083
140 GOLPAR AMIR گلپر امير 1 ياسر امير حاجيلو 985170002968424
141 SALOUMEH NALI POUR سالومه نالي پور 1 کيوان ولي پور 985170003040905
142 SARA RAFIE سارا رفيعي 1 بهرام رفيعي 985170002954738
143 BIGHARAR AHMADI بي قرار احمدي 1 حسن احمدي 968000004561320
144 RAAD KABIRIAN رعد کبيريان 2 حميدرضا کبيريان 968000005362743
145 RONAK GOSHTASB روناک گشتاسب 1 عطایی 968000005692543
146 PARDIS GOSHTASB پرديس گشتاسب 1 عطائي 985170003045774
147 SHABRANG VALI POUR شبرنگ ولي پور 1 کيوان ولي پور 985170003009188
148 SAHAR SHOJAEI سحر شجاعي 1 محمدعلي شجاعي 956000003134103
149 SALATIN سلاطين 2 کيوان ولي پور 985170003003650
150 ATILA RAFIE آتيلا رفيعي 2 علي اکبر رفيعي 985170002967737
151 AFSOUN FAGHIHI افسون فقيهي 1 رضا فقيهي 985170002967127
152 KOUH NOR MOKARI کوه نور مکاري 1 مکاري نژاد 985170002962419
153 TALA SHIRAZI طلا شيرازي 1 مسعود شيرازي 985170002965063
154 SHADI ESMAEIL شادي اسماعيل 1 محسن اسماعيلي 968000005397225
155 KEIVAN ESMAEIL کيوان اسماعيل 1 محسن اسماعيلي 985170002980681
156 SHABAH SAVALAN شبح ساوالان 1 شاهين حامد علي 985111000609162
157 KHAN ARTOR ANSARI خان آرتور انصاري 1 حسين انصاري 985111000607344
158 JAIRAN SAVALAN جيران ساوالان 1 نجات حسين زاده 956000003021915
159 SHAHBANO شه بانو 1 رضا آستاني 985111000607287
160 SOLTAN KHAN DOLAT KHAH سلطان خان دولت خواه 1 منوچهر دولت خواهان 985111000607240
161 EIGID MOSAZADEH ايگيد موسي زاده 1 داود موسي زاده 968000004688899
162 KHATON ASHRAF خاتون اشرف 3 سعيد کاظمي اشرفي 985111000607069
163 YEL SAVALAN يل ساوالان 1 جواد آقايي 985111000607635
164 ARTOR ANSARI آرتور انصاري 1 حسين انصاري 956000003112952
165 SOLTAN SAVAN سلطان ساوان 1 حميدرضا صلح خواه 956000003679142
166 DAGHLAR SAVALAN داقلار ساوالان 1 سيف الله غايبي 956000003433522
167 PARAY POUR SAEID پاراي پور سعيد 1 علي حسين پورسعيد 968000004681095
168 SHIRVAN KHAN شيروان خان 1 مجيد همرنگ 985154000031833
169 SEPIDAN KHALILAN سپيدان خليلان 1 فتح اله بيرانوند 985111000606855
170 SHAH NESHIN RANGRAZAN شاه نشين رنگرزان 1 ولي اله دالوند 985111000606889
171 KOJAL MOUSAVI کژال موسوي 1 فخرالدين موسوي 985111000609492
172 MATIS SABZEVAR متيس سبزوار 1 شهاب مرادي سبزواري 985111000609511
173 SOUSANO SEIFI سوسانو صيفي 1 مهدي سيفي دلي 985111000606942
174 MINA MALEK مينا ملک 1 سعيد ملک 985170002960529
175 TOURAN MALEK توران ملک 1 سعيد ملک 985170003023079
176 BOLBOL MALEK بلبل ملک 1 سعيد ملک 985170003028864
177 TARA ABAS NEJAD تارا عباس نژاد 1 بهروز عباس نژاد 985111000610110
178 SAHEL TAHMASBI ساحل تهماسبي 1 محمد طهاسبي 985111000609334
179 DARYA TAHMASBI دريا تهماسبي 1 محمد طهاسبي 985111000607070
180 KAJAL LORESTAN کژال لرستان 3 علي زمان رحيمي 985111000606679
181 AZARAKHSH LORESTAN آذرخش لرستان 1 علي زمان رحيمي 985111000607604
182 BAHAR LORESTAN بهار لرستان 2 علي زمان رحيمي 985111000606933
183 BAHAR HANJESI بهار هنجسي 3 سعيد شهبازي 985111000606917
184 SEPEHR GERAVAND سپهر گراوند 1 علي گراوند 985111000606977
185 KAHAR HANAI کهر حنائي 1 سا م کيومرثيان 985111000609635
186 KABOUTAR MIRZAI کبوتر ميرزائي 1 محمد حسين ميرزائي 985111000606932
187 MESHKI MIRZAI مشکي ميرزائي 1 محمد حسين ميرزائي 985111000609563
188 YAGHOUT MIRZAI ياقوت ميرزائي 1 محمد حسين ميرزائي 985111000606973
189 GELALEH MIRZAI گلاله ميرزائي 1 محمد حسين ميرزائي 985111000607217
190 KALEH MIRZAI کله ميرزائي 2 محمد حسين ميرزائي 985111000606976
191 AGER CHANGAI اگر چنگائي 1 محمد چنگائي 985111000607100
192 BARAN MOLAI باران مولائي 1 فرشاد مولائي 985111000606930
193 JAVID CHANGAI جاويد چنگائي 1 محمد چنگائي 985111000607251
194 FOROUZEH SAKI فروژه ساکي 1 مجتبي ساکي 985111000607008
195 YAL SAMAN RASOUL يال سمن رسول 1 رسول نظري گاو پت 985111000607192
196 SHIRIN ESKANDAR شيرين اسکندر 1 اکبر اسکندري فر 985111000610123
197 AHOU SOHRAB POUR آهو سهراب پور 1 علي سهراب پور 985111000610117
198 TAKTAZ CHERAGHI تکتاز چراغي 2 مرادعلي چراغي 985111000607170
199 RAKHSH BIGHARAR رخش بي قرار 1 ابوطالب ملشاهي 985111000607517
200 TARAVAT BONYAN طراوت بنيان 1 محمد بنيا ن 985111000606998
201 SOGOLI MORAD NEJAD سوگولي مراد نژاد 1 علي مراد نژاد 985111000607177
202 SARADEIS ساراديس 1 نورالدين مرادي نژاد 985111000607083
203 JESI BEIRANVAND جسي بيرانوند 1 مهران بزن بيرانوند 985111000607189
204 ASAREH NOUR ABAD اساره نور آباد 1 جهانگير علي نيا 985111000607605
205 GERDBAD HASSAN POUR گردباد حسن پور 1 حمزه حسن پور 985111000607509
206 NICKA MORAD نيکا مراد 1 مصطفي مراد نژاد 985111000607207
207 JEIRAN MORADI جيران مرادي 1 نورالدين مرادي نژاد 985111000610135
208 DARIA SALAR دريا سالار 1 بهروز مصطفي نژاد 985111000607188
209 KIMIA SALARPOUR کيميا سالارپور 1 منصور وفائي سالارپور 985111000607099
210 KALAJ MORADI کلج مرادي 1 نورالدين مرادي نژاد 985111000607221
211 YAFTEH KOUSHKI يافته کوشکي 3 علي کوشکي 985111000610125
212 POUNEH SAKINIA پونه ساکينيا 1 احمد ساکي نيا 985111000607259
213 KHATOUN AZIZYAN خاتون عزيزيان 1 محمد عزيزيان 985111000610131
214 AHOO MOKARI آهو مکاري 1 مکاري نژاد 985170003048057
215 TALA TARKAN طلا ترکان 1 احمدرضا ترکان 956000008045078
216 NAZGOL FOROUTAN نازگل فروتن 1 عبدالرحيم فروتن 985170003020408
217 ASHKBOUS MALEK اشک بوس ملک 3 صادق ملکي 98517000306508
218 GITI GOSHTASB گيتي گشتاسب 1 عطائي 985170002960941
219 TARA GOSHTASB تارا گشتاسب 1 عطائي 985170003064795
220 RADAM FAGHIHI رادام فقيهي 1 رضا فقيهي 985170003059434
221 KIJAN GOSHTASB کيژان گشتاسب 1 عطائي 968000005696257
222 SHIRIN FARAMAN GHARB شيرين فرامان غرب 1 سامان چاره جو 985170003045709
223 KAHKASHAN FARMAN GHARB کهکشان فرمان غرب 1 سامان چاره جو 985170002976500
224 KHATOUN ABBAS خاتون عباس 1 عباس بابایی 985170003019971
225 SHEIHAK ABBAS شيهک عباس 1 عباس بابایی 985170002976066
226 HANA FARMAN GHARB حنا فرمان غرب 1 چاره جو 985170002973928
227 SHEIDA AREZOO شيدا آرزو 1 آرزو حسيني 985170002956157
228 PEIYA پيا 2 يوسف محمدي 985170002943041
229 SHILAN ALI شيلان علي 1 عمرملي 985170003045294
230 TANNAZ GHOLAMI طناز غلامي 1 بهمن غلامي 985170003042739
231 TERMEH ABBAS ترمه عباس 1 عباس بابایی 985170002974607
232 KHOUROUSH YAZDAN خروش يزدان 1 يزدان خسروي 985170002972083
233 MESHKAT FARJAM مشکات فرجام 1 ویانا فرجام فر 985170003045558
234 SEKHNAKH سخناخ 1 احمد ابراهیمی 985170002996284
235 SHIKA KALHOR شيکا کلهر 1 محمد سالار کلهر 985170003069183
236 ARMAGHAN HOSSEINI ارمغان حسيني 1 سيد محسن حسيني 985170003060322
237 SIYAVASH HEIDARI سياوش حيدري 1 حيدري 985170002997490
238 AHOUSINA اهوسينا 1 برازش 985170003028822
239 DORNA TORABI درنا ترابي 1 نسرین ترابی 985170003032206
240 BAHAR TOURAJ بهار تراج 1 فيضي 985170003060175
241 JAVID KHOMEINI SHAHR جاويد خميني شهر 1 مسافري 985170002945400
242 VAHSHI SHEIKHEH وحشي شيخه 1 یزدان شیخه پور 985170002982108
243 SHABNAM شبنم چناقچي 1 سینا برازش 985170002980350
244 SHEIHEH SHAHR ASHOUB شيهه شهرآشوب 1 عباس بابایی 985170003059690
245 JINOUS TORAB ژينوس تراب 1 اصغر ترابي 985170003003091
246 JAMIL BOROMAND جميل برومند 1 برومند 98570003028067
247 GHOGHA SINA غوغا سينا 1 برازش 985170002961078
248 SHABDIZ BARAZESH شبديز برازش 1 برازش 985170002961598
249 HOURA BABAI هورا بابائي 1 بابائي 985170003066311
250 SHIRIN KHORAM شيرن خرم 1 شاه مراد 985170002954926
251 SHEKOUFEH TOURAJ شکوفه تراج 1 تورج فيضي 985100011000329
252 MISHA TOURAJ ميشا تراج 1 تورج فيضي 985154000035074
253 BAL BAZ MOHSEN بال باز محسن 1 حسيني 985170003046457
254 MAHTAB TOURAJ مهتاب تراج 1 تورج فیضی 985100011000775
255 KAMAND GOSHTASB کمند گشتاسب 1 عطایی 985170003046914
256 ALMAS FAGHIHI الماس فقيهي 1 فقيهي 968000004559370
257 KHALEH KHATAM خاله خاتم 1 خاتم زاده 9815170002969889
258 KAKOLI YASER کاکلي ياسر 1 رجبي 985170003042145
259 ZOLFAGHAR SADEGHI ذوالفقار صادقي 1 صادقي 985170003021918
260 NARIN GOSHTASB نارين گشتاسب 1 عطائي 985170003045647
261 ALMAS MOKHLESI الماس مخلصي 1 مخلصي 985111000609765
262 DIBA PARNIAN ديبا پرنيان 2 نيک نامي 985111000606778
263 GHAZALEH PARNIAN غزاله پرنيان 2 نيک نامي 985111000609705
264 SHOAN ALBORZ شوان البرز 1 محمدزاده 985154000035943
265 EILKHAN GOLPAIGAN ايلخان گلپايگان 1 رضا نوري 956000001338788
266 SHAHBAL شهبال 1 نيک نامي 985170002909296
267 TAVOUS BEIK طاوس بيک 2 ابوالفضل الله ياري 985111000609796
268 KOUHESTAN 4 کوهستان 4 3 ابراهيم تيرايي 968000004562049
269 RASTA KHIZ GOLPAIGAN راستا خيز گلپايگان 1 حسن خدابخشي 985111000609717
270 JAIRAN PAYEST جيران پايست 2 حميدرضا عسگري 985111000609608
271 GHAMAR BANO قمر بانو 1 علي اصغر رزبان 985111000607627
272 SEPAND SABRY سپند صبري 1 محرم صبري 985111000607606
273 ASLAN PEDAR اصلان پادر 1 دهقان بدر 985111000607368
274 MARAL CHAPAR مارال چاپار 2 علي فيروزبخت 985111000607098
275 GHAREH CHAPAR قره چاپار 1 امير حسين کلانتري 956000003155919
276 SOHRAB ALAMDAR سهراب علمدار 1 محمد تقي زاده علمداري 985111000606955
277 SAHAND SABRY سهند صبري 1 محرم صبري 985111000609652
278 GHAISAR NAVID قيصر نويد 1 علي نويد 985111000606949
279 SARMAST HAGHIGHAT سرمست حقيقت 1 رامز حقيقت 985111000607634
280 KOHROBA SOBALAN کهربا سبلان 1 ياور لطفي 985111000607602
281 TAAM AY RAJABI تام آي رجبي 1 محمد رجبي 968000005602460
282 SHAKILA TABRIZ شکيلا تبريز 1 منوچهر اميني فضل 985111000607306
283 ZIBA SARD ROD زيبا سرد راد 2 جعفر ايماني 985170002927316
284 LALEH TABRIZ لاله تبريز 1 داوود ديهيم 98511100060788
285 SOHEIL KARGAR سهيل کارگر 1 سعيد کارگر 968000004258271
286 EILKHAN GOLPAIGAN 2 ايلخان گلپايگان 2 1 مربوط به گلپايگان
287 MARAL MORTEZA مارال مرتضي 1 مرتضي حسيني 956000000433665
288 بي نام بي نام 3 سينا برازش 985100011000515
289 YAGHI NASAB ياقي نسب 1 مصطفي سيوندي نسب 956000004319518
290 LEILA MIRZA ليلا ميرزا 1 محمد ميرزا بيگي 956000000433107
291 KHORSHID MOEEN خورشيد معيين 1 معين ايران نژاد پاريزي 985170002972327
292 SHOURESH SHARIF شورش شريف 1 عليرضا شريف 985170002963898
293 JAVID HAJ جاويد حاج 1 علي حاج ابراهيم 985170002982211
294 SAFIR MIRZA سفير ميرزا 1 محمد ميرزابيگي 985170002960088
295 YOURESH ASGARI يورش عسگري 1 علي عسگري 985170002973819
296 SABA PARIZ صبا پاريز 1 حميدرضا پاريزمنش 985170003068225
297 KAVEH PARIZ کاوه پاريز 1 حميدرضا پاريزمنش 985170002963111
298 LEILA PARIZ ليلا پاريز 1 سعيد پاريزي منش 985170003050498
299 VALIAHD KERMAN وليعهد کرمان 1 مرتضي فرازمند 985170003047678
300 SHADI ALIPOUR شادي عليپور 1 سعيد علي پور 985170002954931
301 ARAS FARAZ اراس فراز 1 مرتضي فرازمند 985154000033154
302 MARVARID مرواريد 1 علي حاج ابراهيم 985154000033825
303 MAH BANOU HAJ ماه بانو حاج 1 علي حاج ابراهيم 985154000033155
304 YOUZPALANG HAJ يوزپلنگ حاج 1 علي حاج ابراهيم 985154000032065
305 SHIVA KIAN شيوا کيان 1 مهدي قديري 968000004661245
306 RAHA MORTEZA رها مرتضي 1 مرتضي حسيني 985170002944108
307 TOUFAN PARIZ طوفان پاريز 1 حميدرضا پاريزي منش 985154000021964
308 TOSAN MORTEZA توسن مرتضي 1 مرتضي حسيني 98510001100603
309 SOUSOU PARIZI سوسو پريزي 1 حميدرضا پاريزي 985100011000415
310 SEPEHR SALAR ASAD سپهر سالار اسد 1 مجتبي اسدي 985154000020546
311 SARVENAZ PARIZ سروناز پريز 1 حميدرضا پاريز منش 985100011000264
312 SOLTAN MORTEZA سلطان مرتضي 1 مرتضي حسيني 956000000448989
313 AROUS MORTEZA عروس مرتضي 1 مرتضي حسيني 985100011000449
314 PARASTOU MORTEZA پرستو مرتضي 1 مرتضي اسدي 985170002974405
315 ATIGHEH MORTEZA عتيقه مرتضي 3 مرتضي اسدي 985170002964122
316 SHADI HAJ شادي حاج 1 علي حاج ابراهيم 985170003049812
317 MORVARID MORTEZA مرواريد مرتضي 1 مرتضي حسيني 985170003059684

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد