شرایط فنی مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور بزرگسالان- سال 1395

نام رویداد : قهرمانی کشور پرش با اسب بزرگسالان

محل برگزاری : مجموعه سوارکاری بام

 

زمان برگزاری : 5 الی 9 مهرماه 1395

ردیف

تاریخ

ساعت

شرح

1

یکشنبه 95/7/04

13:00 الی 17:00

ورود اسبها به مجموعه

2

دوشنبه 95/7/05

9:00 الی 10:30

15:30

16:00

بازدید دامپزشکی

بازدید مسیر مسابقه روز اول

شروع مسابقه روز اول

3

سه شنبه 95/7/06

استراحت

4

چهارشنبه 95/7/07

13:00 ظهر

13:30

بازدید مسیر مسابقه روز دوم دور اول

شروع مسابقه روز دوم

5

پنجشنبه 95/7/08

15:00

بازدید دامپزشکی

6

جمعه 95/7/09

13:00

13:30

16:30

بازدید مسیر دور اول روز فینال

شروع دور اول روز فینال

مسابقه پوئیسانس

 توضیحات :

1- کلیه اسبها باید تا ساعت 17 روز یکشنبه 9*95/7/05 به محل مسابقه مجموعه سوارکاری بام مراجعه اسکان داده شوند بدیهی است چنانچه در روز یکشنبه در محل مسابقه حاضر نشوند از دور مسابقه حذف می شوند. ضمناً اسبها در طی مسابقه حق ترک محل مسابقه را نخواهند داشت.

2- بازدید دامپزشکی اسبها ساعت 9 الی 10:30 صبح روز دوشنبه 95/7/05 می باشد. بازدید اسب فقط در قبال ارائه کارت شناسایی معتبر (پاسپورت – شناسنامه) انجام می شود و عدم ارائه مدرک شناسائی در زمان بازدید است، موجب محرومیت اسب می شود.

3- در طول هفته کلیه سوارکاران باید طبق جدول زمانبندی رویداد زیر نظر کلانتران از مانژهای تمرین و موانع در نظر گرفته شده استفاده نمایند. قصور از مفاد این بند می تواند محرومیت سوارکار را به همراه داشته باشد.

4- کلیه اسبها باید از هر دو بازدید دامپزشکی با موفقیت عبور نمایند.

5- در روز آخر بیست سوارکار برتر بر اساس مجموع خطای روز اول و دوم (بدون جایگزینی) به روز فینال راه  پیدا می نمایند.

6- در هر دو راند روزهای چهارشنبه و جمعه بازدید دستبند و پابند، توسط کلانتران رویداد به عمل خواهد آمد.

7- باکس از طرف کمیته برگزار کننده بطور رایگان تأمین خواهد شد و تهیه خوراک اسب و تأمین پوشال بعهده سوارکار مربوطه می باشد.

8- در مسابقه قهرمانی کشور هزینه ثبت نام دریافت نمی شود.

9- داشتن گواهی سلامت اسبها از سازمان دامپزشکی از فدراسیون پزشکی و بیمه ورزشی جهت سوارکاران الزامی است.

 10- برای هر سوارکار فقط 3 عدد کارت تردد در محوطه اصطبل صادر خواهد شد. این کارتها منحصرا جهت استفاده در محدوده محصور می باشد. (سوارکار – مراقب دام – مربی)

 • شرایط فنی مسابقات قهرمانی کشور بر اساس  مقررات ملی پرش با اسب می باشد.

مقررات ملی پرش با اسب

ماده 43- رويداد قهرماني كشور بزرگسالان

 43-1- نحوه برگزاري

اين رويداد طي سه روز با فاصله زماني يك روز استراحت بين هر روز برگزار مي گردد.

روز اول اين رويداد به شكل سرعت جدول C با ضريب 0/5 در رده B1 بزرگسالان

روز دوم اين رويداد به شكل دو راندي مشابه در رده B

روز سوم اين رويداد به شكل دو راندي در دور مختلف دو رده A1 – A

پس از برگزاري دو روز اول و دوم 20 نفر برتر به روز سوم راه پيدا خواهند كرد.

تبصره 1: جهت حفظ استاندارد مسابقه تحت هيچ شرايطي جايگزيني براي اين 20 نفر برتر، از بين نفرات بعدي وجود نخواهد داشت.

43-2-رده‌های مسابقه براساس جدول زیر می‌باشد.

جدول 43-1-رده‌های مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان

                روز اول

                روز دوم

                روز سوم

              جدول C

    راند اول

   راند دوم

     راند اول

   راند دوم

B1

B

B

A1

A

                یک راند

             دو راند مشابه

            دو راند غیرمشابه

             11-12 مانع

   11-12مانع

  11-12مانع

    11-13مانع

    10-12مانع

نحوه قرعه کشی مسابقه قهرمانی کشور:

 • روز اول: قرعه کشی

 • روز دوم : دور اول : عکس خطای روز اول

 • روز دوم: دور دوم : عکس خطاهای مجموع دور اول روز دوم و روز اول

 • روز سوم : دور اول : عکس خطای سه دور قبلی

 • روز سوم : دور دوم : عکس خطای چهار دور قبلی

شيوه داوري مسابقه پوئیسانس (PUISSANCE)

 • دور اول این مسابقه شامل 4 الی 6 مانع ساده (تکی) می‎باشد. اولین مانع باید دارای ارتفاع حداقل 140 سانتی متر باشد. دو مانع دیگر از 160 الی 180 سانتی متر می تواند باشد.

 • در صورت تساوی خطاها برای مقام اول، باراژهای پیاپی با استفاده از دو مانع که یک دیوار (یا مانع عمودی) و دیگری مانع عریض می‎باشد انجام می‎گیرد.

 • در باراژها ارتفاع هر دو مانع باید بطور منظم بالا برده شود و در مورد موانع عریض، عرض مانع نیز افزوده خواهد شد.

ارتفاع مانع عمودی تنها در صورتی بالا برده می‎شود که سوارکاران در باراژ قبلی از آن مانع بدون خطا عبور کرده باشند.

 • پس از برگزاری باراژ چهارم مسابقه پایان می یابد و سوارکاران با خطای یکسان به صورت مشترک رده بندی می گردند.

 • اگر سوارکاران پس از پایان باراژ سوم دارای خطا باشند باراژ چهارم انجام نخواهد شد.

 • این مسابقه طبق جدول A بدون احتساب زمان انجام می شود.

شيوه داوري مسابقات قهرماني كشور پرش با اسب بزرگسالان

    اين رويداد در برگيرنده  يك  رقابت انفرادي كه طي سه روز در  مانژ روباز  به  شرح  زير  برگزارمي گردد،  مي باشد كه در پايان روز سوم نتيجه انفرادي مشخص خواهد شد.

(1) روز اول (جدول C )

كليه سواركاران باید در اين روز شركت نمايند اين مسابقه طبق جدول C داوري خواهد شد. به زمان هر سواركار در ازاء انداختن هر مانع 4 ثانيه افزوده خواهد شد. زمان كسب شده توسط هر سواركار در ضريب 0/5 ضرب شده ( با دو رقم اعشاري) و در اينحال سواركاري كه كمترين زمان را پس از ضرب كردن ضريب 5/0 در زمان كسب شده داشته باشد خطاي صفر خواهد گرفت و سواركاران بعدي نيز به ترتيب اختلاف زمان با سواركار بالاتر خود خطا خواهند گرفت و رده بندي مي گردند برابر مثال زير :

در صورت اخراج سواركار از رویداد حذف خواهد شد.

مثال :     کمترین زمان 26 ثانیه

زمان سوارکار    الف    خطا= 0                                              13=0/5× 26 ثانیه

زمان سوارکار    ب      خطا  2=13- 15                                  15= 0/5× 30 ثانیه

زمان سوارکار     پ     خطا  7=13-20                                   20= 0/5× 40 ثانیه


(2) روز دوم (جدول A )

اين دور پس از یک روز استراحت انجام خواهد شد. در اين روز يك مسابقه دو دوری مشابه بدون احتساب زمان طبق (جدول A) برگزار خواهد شد، شركت همه سواركاران الزامي است (بجز اخراج شدگان روز اول و سوارکارانی که کناره گیری نموده اند).

در صورتيكه سواركاري در هر دور از مسابقه اخراج شود یا کناره گیری نماید از کل رویداد حذف خواهد شد و اسب خود را از محل اصطبل رویداد خارج خواهد کرد.

 

(3) روز سوم (جدول A

در روز آخر 20 سوارکار برتر بر اساس مجموع خطای دو روز اول و دوم (بدون جایگزین از نفرات بعدی) به فينال مسابقات انفرادي قهرماني كشور راه پيدا مي نمايند و اين مسابقه دوراندي بر طبق جدول A برگزار      مي گردد.

 ـ روز آخر مسابقه در صورت اشتراک احتمالی خطاهای سه روز برای مقام اول ، دوم و یا سوم باراژ در نظر گرفته می شود مقامهای چهارم و پنجم بر اساس مجموع خطای سه روز و زمان راند دوم روز آخر رده بندی          می شوند.

 • در صورت اخراج یا کناره گیری هر سوارکار در هر راند مسابقه از کل رویداد حذف خواهد شد.

ـ درصورت بروزحادثه براي هريك ازاسبها دراين رويداد سواركار حذف خواهد شد واسب دومي جايگزيني نخواهدشد.

ـ تمامی اسبها باید در تاریخهای تعیین شده توسط برگزارکننده در محل برگزاری رویداد با نظارت کامل کلانتران نگهداری شوند و چنانچه اسبی محل مجاز تعیین شده را ترک نماید از دور مسابقات حذف می گردد.

– در طول هفته تمامی سوارکاران باید طبق جدول زمانبندی رویداد زیر نظر کلانتران از مانژ تمرین استفاده نمایند قصور از مواد این بند می تواند محرومیت سوارکار را به همراه داشته باشد.

– تمامی اسبها می بایستی از هر دو بازدید دامپزشکی با موفقیت عبور نمایند.

مسائل مربوط به اردو

 • باكسها خالي تحويل سواركاران مي گردد.

 • تمرين اسبها بين روزهاي مسابقه فقط در دو مانژ تمرين مجاور مانژ اصلي انجام مي شود، طبق برنامه زمان بندي شده و زير نظر كلانتران صبح ها و بعدازظهرها

 • سواري در مانژهاي ديگر مجموعه براساس برنامه کلانتران، خلاف مقررات مي باشد.

 • اگر سواركاري در هر كجاي مجموعه بطور پنهاني رپينگ نمايد كه به تأييد كلانتران مسابقه برسد براساس نظریه نهایی هیأت داوران ممکن است از كل رويداد حذف شود.


توضیحات لازم دامپزشکی مسابقات قهرمانی کشور بزرگسالان رشته پرش با اسب

 

 • بازدید اولیه دامپزشکی اسبها : دوشنبه 5 مهرماه – ساعت 9 الی 10:30 صبح– مجموعه سوارکاری بام

 • بازدید نهائی دامپزشکی اسبها : پنجشنبه 8 مهرماه – ساعت 15– مجموعه سوارکاری بام

بازدید اسبها توسط پانل دامپزشکی متشکل از رئیس کمیسیون دامپزشکی رویداد و با حضور سرداور رویداد انجام خواهد شد. همراه داشتن مدرک شناسائی معتبر و دارای دیاگرام برای اسبها ضروری است.( پاسپورت اسب و یا شناسنامه ایرانی اسب)

تذکر : در همه روزهای مسابقه در مانژهای تمرین و گرم کن ، دامپزشک حضور خواهد داشت که در صورت بروز هرموردی برای اسبها ، تصمیم نهائی توسط هیئت داوران مسابقه براساس نظر فنی دامپزشک اتخاذ خواهد شد.

3 – سوارکار هر اسب بعنوان شخص مسئول آن اسب (PERSON RESPONSIBLE = PR ) تلقی خواهد گردید و هرگونه مسئله قانونی به وی منعکس می گردد.

4 – حفاظت اصطبلها :

الف- بدلیل محدودیت فضای داخل اصطبلها و تامین نظارت و حفاظت دقیق تر، کمیته برگزارکننده ضمن عرض پوزش از مالکین محترم اسبها ، مجوز تردد به اصطبل فقط جهت سوارکار، فرد مراقب اسب و مربی معرفی شده صادر می شود. بدیهی است خروج اسب از اصطبل تحت نظارت کلانتران و بازدید آن توسط مالکین محترم امکان پذیر است.

ب – تردد در داخل اصطبلها اکیداً ممنوع بوده و فقط افراد ذیل با دردست داشتن کارت یا نشان مخصوص که توسط کمیته برگزارکننده تامین خواهد شد ، مجاز به تردد خواهند بود. بدیهی است که اصل مهم تامین نظارت و حفاظت بوده و لذا افراد فوق الذکر نیز لزوماً باید با کلانتران یا کادر حفاظت اصطبل هماهنگ باشند: سرکلانتر و کلانتران مسابقه – رئیس یا یک عضو از هیئت داوران – یک نفر نماینده کمیته برگزارکننده – سوارکار اسب – فردمراقب اسب ( با معرفی کتبی قبلی و بدون امکان تغییر )

بدیهی است که تردد سایر افراد تحت هرعنوان اعم از بازدید کننده و … اکیداً ممنوع است.

درمورد اسبهائی که نیاز به رسیدگی نعلبند پیدا می کنند ، با درخواست از کلانتران شیفت و با نظارت آنان، امکان فعالیت نعلبند فقط در خارج از محوطه اصطبل مسابقه وجود دارد.

5 – درمان اسب در طول رویداد : استفاده از داروهای غیرمجاز ویا هرگونه تزریق و یاهرگونه درمان تهاجمی اسبها از زمان  بازرسی اولیه اسبها تا پایان رویداد ویا ترک محل رویداد ، توسط هرفردی اکیداً ممنوع است .

شخص مسئول اسب(PR) از نظر قانونی مسئول تمامی موارد مربوط به اسب منجمله دوپینگ و استفاده از داروها بوده و درصورت نقض قوانین مربوطه ، علاوه بر حذف شدن از مسابقه ، جهت اعمال جرائم و محرومیت به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

حمل هرگونه دارو ، لوازم مربوط به درمان اسب و حتی سرنگ خالی همراه با سرسوزن ، یا حتی سر سوزن به تنهایی به داخل اصطبل ممنوع بوده و درصورت مشاهده انجام امور فوق توسط سوارکار یا فرد مراقب اسب، اسب یا اسبهای مربوطه بلافاصله از دور مسابقه حذف و شخص مسئول اسب(PR) به کمیته انضباطی معرفی می گردد.

درصورت بروز بیماری یا ضایعه جهت اسب و لزوم درمان ، موارد باید بلافاصله به کلانتران شیفت اطلاع داده شود .دراین مورد هیئت داوران و کمیسیون دامپزشکی اجازه درمان اسب را صادر می نمایند ولی از دور مسابقه حذف می شود.درمورد فوق درصورتیکه درمان بدون اطلاع رسانی انجام شود ، اسب از دور مسابقه حذف شده و شخص مسئول اسب (PR) به کمیته انضباطی معرفی می گردد. کلیه موارد درمانی اسب به هر نوع تنها توسط دامپزشک درمانی مسابقات Treating vet)) با رعایت قوانین انجام می پذیرد.

 • افرادی که درخواست استفاده از داروها و مکملهای مجاز تحت فرم شماره 2 و 4 دامپزشکی فدراسیون جهانی را دارند، باید فرمها را از قبل توسط دامپزشک اسبشان تکمیل و در زمان بازدید اول دامپزشکی به کمیسیون دامپزشکی مسابقات تحویل نمایند. در غیر اینصورت هیچ فرمی طی رویداد پذیرفته نخواهد بود. همچنین هزینه انجام امور مربوطه بر عهده مسئول اسب خواهد بود.

 • به غیر از دامپزشک درمانی رویداد و اعضاء کمیسیون دامپزشکی مسابقه هیچ دامپزشکی حق ورود به محوطه قرنطینه و اصبطلها را نخواهد داشت.

تبصره : استفاده از دستگاه مگنت تراپی زیر نظر کلانتر مجاز است ولی استفاده از هرگونه دارو یا مواد از هر طریق همراه با آن اکیداً ممنوع است. استفاده از دستگاه SHOCK WAVE THERAPY اکیداً ممنوع است.استعمال یخ یا مواد یا دستگاه های سردکننده برروی اندامهای اسب بخصوص اندامهای حرکتی، از یکساعت قبل از شروع هر مسابقه تا پایان مسابقه اکیداً ممنوع بوده و درصورت مشاهده یا گزارش کتبی

کلانتران یا کادر فنی مسابقه ، بنابرتصمیم هیئت داوران منجر به حذف اسب و معرفی شخص مسئول اسب (PR) به کمیته انضباطی می گردد. هرگونه عملی که منجر به بی حس کردن بخش یا بخشهائی از بدن اسب در مسابقه باشد اکیدا ممنوع بوده و موجب حذف اسب و برخورد با شخص مسئول اسب(PR)  خواهد شد.

6- آزمایش داروهای ممنوعه : کمیته برگزاری مسابقات قهرمانی کشور مجاز می باشد در هر زمان از تشکیل اردو و برگزاری مسابقه قهرمانی کشور نسبت به نمونه گیری جهت  انجام آزمایش ضد دوپینگ با اخذ نمونه خون یا ادرار یا هر دو به صورت اتفاقی و یا از مقامهای برتر به هر تعداد اقدام نموده و جهت انجام آزمایشات مربوطه به آزمایشگاه های معتبر فدراسیون جهانی ارسال نماید. لذا استفاده از هر گونه درمان و یا داروبرای اسبهای مسابقه  تا پایان نمونه گیری مربوطه اکیداً ممنوع است.

                                                               با آرزوی موفقیت

                                  کمیته برگزاری مسابقات قهرمانی کشور سال 1395

                                                   فدراسیون سوارکاری کشور

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد