به گزارش گروه ورزشی
خبرگزاری برنا، به همت کمیته استقامت و حمایت های رئیس فدراسیون، برای
اولین بار در تاریخ سوارکاری استقامت کشور نفرات برتر رنکینگ این رشته شامل
علی مرادنژاد، آرش میهمی و گلناز مرادی به خارج از ایران اعزام شدند تا در
مسابقات جام امیر قطر که به نام جام شمشیر امیر شناخته می شود و جدی ترین
رویداد استقامت قطر در سال محسوب می شود، حضور یابند. 

در این رویداد بزرگ که شرکت کنندگانی از
قطر، کویت، عمان، روسیه، انگلیس و سوئد حضور داشتند، یک جایگاه دهم و یک
جایگاه دوازدهمی توسط سوارکاران کشورمان کسب شد. بدین ترتیب در مجموع رده
بندی تیمی تیم سوارکاری استقامت ایران بعد از قطر و قبل از کویت و عمان
جایگاه دوم تیمی را کسب کرد. علی محمدی دیگر شرکت کننده کشورمان سرپرستی
تیم در این مسابقات را بر عهده داشت.