نتایج بیست و سومین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب خوزستان و نهمین مسابقه رده اکاهو رده c

به گزارش روابط عمومی فدراسیون سوارکاری ، بیست و سومین جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل عرب خوزستان و نهمین مسابقه رده اکاهو رده c سیزدهم تا پانزدهم بهمن 1395 در رده های خالص ایرانی و خون خارجی در اهواز  برگزار شد

 

 

کره نریانهای خالص ایرانی

   کره نریان های                                     1 ساله                                            (کلاس 1A)         

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 429 آقا خان سنگسو

پدر: فراری حسام

مادر : ملوس

                                           رنگ: کهر 

تولیدکننده: معینی

مالک : افشین مسیح پور

استان: خوزستان

سوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 423.5 ارتمن بیرگان

پدر: ماندگار بیرگان

مادر :خاتون خلیج

                                          رنگ:کرنگ

تولیدکننده: بهزاد بیرگانی

مالک : محمد اشرفی

استان: خوزستان

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 421 افعی

پدر: دجله کردان

مادر : کمند رخ حریر

                                            رنگ:کهر 

تولیدکننده: سعید زمانی راد

مالک : علی جنابی و مهدی حیدری

استان: خوزستان

 

 

 

 

کره نریانهای خالص ایرانی

   کره نریان های                                     1 ساله                                            (کلاس 1B)        

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 436.5 ارمغان

پدر: زکریا هلاکو

مادر : مهیا

                                        رنگ:کرنگ 

تولیدکننده: سید صالح تفاح

مالک : حمزه و صالح

استان: خوزستان

اول چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 420.5 البرز ربیعی

پدر: خزر

مادر : لاله یاشار

                                          رنگ:سیاه 

تولیدکننده: حسین رضایی

مالک : حسین رضایی

استان: اصفهان

دوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 427 اسمر

پدر: فریدون

مادر : مونس انقلاب

                                            رنگ:کهر 

تولیدکننده: سعید زبیدی

مالک : سعید نادی خلف

استان: خوزستان

 

 

 

 

کره نریانهای خالص ایرانی

   کره نریان های                                     2 ساله                                            (کلاس 2A)        

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 432 یورام

پدر: زکریا

مادر : سرسران

                                        رنگ:کرنگ 

تولیدکننده: محسن

مالک : محسن حافظی

استان: خوزستان

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 430 یل ایران

پدر:قلندر پارسیا

مادر :درباختر

                                         رنگ:کرنگ

تولیدکننده: عباس میر علوی

مالک : محمد جواد شمسی

استان: کرمانشاه

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 426.5 یورام پارسیا

پدر: کاویان پارسیا

مادر : زنبق پارسیا

                                        رنگ:کرنگ 

تولیدکننده: باشگاه اشرفی

مالک : محمود پور ملک

استان: اصفهان

 

 

 

 

کره نریانهای خالص ایرانی

   کره نریان های                                     2 ساله                                            (کلاس 2B)        

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 441 یوزپلنگ هیدالو

پدر:زکریا هلاکو

مادر :کمند رخ حریر

                                       رنگ:کرنگ  

تولیدکننده: سعید زمانی راد

مالک :عبدالرضا یوسفی و مهدی حیدری

استان:خوزستان  

اول چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 433 یزدان احسان

پدر:فراری

مادر :قیرات احسان

                                       رنگ: کرنگ 

تولیدکننده:دکتر احسانی

مالک :برادران موگهی

استان: خوزستان

سوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 430.5 یادگار کارون

پدر:فراری

مادر :زرخش

                                            رنگ:کهر 

تولیدکننده:نیری

مالک :بهروز مریدی

استان: خوزستان

 

 

 

 

کره نریانهای خالص ایرانی

   کره نریان های                                     3 ساله                                            (کلاس3)        

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 434 والا مقام بامیان

پدر:دجله کردان

مادر :فرگل بختیاری

                                           رنگ:کهر  

تولیدکننده: غلامحسین بامیان

مالک :غلامحسین بامیان

استان: اصفهان

دوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 433 والی کرمانشاه

پدر:قلندر

مادر :فانوس

                                           رنگ: کهر 

تولیدکننده:رضانیا

مالک :نورعلی نادی دهبری

استان: خوزستان

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 432 وصال ربیعی

پدر:اسد

مادر :هلیله میر

                                            رنگ:کهر 

تولیدکننده:حمامی

مالک :حاج اضغر ربیعی

استان: خوزستان

 

مقام چهارم: ونداد تک به مالکیت علی کریمی پور     مقام پنجم:وهاب ضیا به مالکیت پور محمد ضیا

 

 

نریانهای خالص ایرانی

  نریان های                                     4تا6 ساله                                            (کلاس 4)        

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 435.5 لایق حمامی

پدر:پازن لرستان

مادر :هلیله میر

                                            رنگ: کهر

تولیدکننده: مصطفی حمامی

مالک : اسدالله کریم زاده

استان: خوزستان

اول چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 431.5 نجیب خان عباسی

پدر:ریچارد  

مادر :فرشته

                                             رنگ:کهر

تولیدکننده: احمدیان زاده

مالک : محمد علی نادی دهبری

استان:خوزستان

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 430 نبرد

پدر: پاسارگاد لرستان

مادر : حوری خنیفر

                                          رنگ:سیاه 

تولیدکننده: اضغر قاسمی

مالک :اضغر قاسمی

استان: خوزستان

 

 

 

 

نریانهای خالص ایرانی

   نریان های                                     7 تا 9ساله                                   (کلاس 5)        

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 432.5 فرخ ایساتیس

پدر: کهکشان

مادر : پگاه

                                        رنگ:کرنگ 

تولیدکننده: سعید مومن

مالک :مهدی شوهان زاده

استان: یزد

سوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 432 فولاد باغبان زاده

پدر: منار

مادر : حربا

                                             رنگ:کهر

تولیدکننده: باغبان زاده

مالک : برادران باغبان زاده

استان: خوزستان

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 431.5 فارس سزار

پدر: سزار

مادر :چیترا سوسنگرد

                                            رنگ:کهر 

تولیدکننده: پور محمد ضیا

مالک : پور محمد ضیا

استان: آذربایجان شرقی

 

 

 

 

نریانهای خالص ایرانی

   نریان های                                        10ساله به بالا                                            (کلاس 6)              

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 434 شقران

پدر: یافته

مادر : جدهه

                                            رنگ:کهر 

تولیدکننده: علی اکبر بهوند یوسفی

مالک : علی اکبر بهوند یوسفی

استان: خوزستان

دوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 431.5 درخشان

پدر:بدخشان

مادر :رساله

                                           رنگ:سیاه

تولیدکننده: کنعانی

مالک :حمید عباسی

استان: کرمانشاه

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 425 زحل

پدر: سزار

مادر : حکایه

                                            رنگ:کهر 

تولیدکننده: جلیل پور محمد ضیا

مالک : مجتبی معتمدی

استان:اصفهان

 

 

 

 

کره مادیانهای خالص ایرانی

   کره مادیان های                                        1ساله                                            (کلاس 7)              

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 420 اولین عسکری

پدر: زاشا

مادر : دلنواز

                                           رنگ: کهر 

تولیدکننده: برادران عسکری

مالک : برادران عسکری

استان:خوزستان

اول چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 427 ارغوان طارزاری

پدر: دجله کردان

مادر : لعیا خواجه

                                         رنگ:کرنگ

تولیدکننده: مرتضی خواجه

مالک : عبدالوهاب طارزاری

استان: خوزستان

دوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 425.5 آتوسا دزفولی

پدر: منار

مادر : مارال

                                        رنگ: کرنگ

تولیدکننده: روح الله دزفولی

مالک : سمیرا دزفولی

استان: خوزستان

سوم چمپیون

 

 

 

 

کره مایانهای خالص ایرانی

   کره مایان های                                        2ساله                                            (کلاس 8)              

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 434 یارین سینا

پدر: فراری

مادر : نسیم 2

                                          رنگ:سیاه 

تولیدکننده: سینا گورانی

مالک : سینا گورانی

استان: خوزستان

دوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 432 یکتا کنار پیر

پدر: منار

مادر : زکیه عنافچه

                                             رنگ:کهر

تولیدکننده: پرورش اسب زنگنه

مالک :آرش محمدی

استان: خوزستان

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 429.5 یدونه فتلاوی

پدر: زال سوز

مادر : لیلی سوز

                                        رنگ: کرنگ

تولیدکننده: هادی مانگری

مالک :حاج حبیب نصیری فر

استان: خوزستان

 

مقام چهارم:یگانه دخت شوشتر به مالکیت علی حسین زاده

مقام پنجم:یاقوت بیرگان به مالکیت بهزاد بیرگانی

 

 

مادیانهای خالص ایرانی

    مادیان های                                          3 ساله                                            (کلاس 9)                        

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 435.5 ویانا

پدر: فریدون

مادر :دیبا رخ

                                            رنگ:کهر 

تولیدکننده:حاج سعید نادی خلف

مالک : خانواده نادی خلف

استان: خوزستان

اول چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 434.5 ویان سینا

پدر:دجله کردان

مادر : کژال سردار

                                         رنگ:کرنگ

تولیدکننده: سینا گورانی

مالک :سینا گورانی

استان: خوزستان

سوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 430 وسوسه حنایی

پدر: فراری حسام

مادر : کامله هلاکو

                                            رنگ: کهر

تولیدکننده:محمد حنایی

مالک :محمد منجزی

استان: خوزستان

 

 

 

 

 

آیندگان خالص ایرانی

کره مادیانهای                                        آیندگان                                                                       (کلاس 10)     

         

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول   بارانا

پدر: فریدون

مادر : دیبا رخ

                                            رنگ:کهر 

تولیدکننده: حاج سعید نادی خلف

مالک : خانواده نادی خلف

استان:خوزستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادیانهای خالص ایرانی     

   مادیان های                                      4تا6 ساله                                                 (کلاس 11)               

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 429 نهال زرگانی

پدر: قاهره سزار

مادر : صخره

                                            رنگ:کهر 

تولیدکننده: آقای کیانی

مالک :جلال کریمپور

استان: آذربایجان شرقی

دوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 427.5 مدینه

پدر: شهداد میر یزد

مادر : فرح رخ

                                          رنگ:ابرش

تولیدکننده: نیسی

مالک : چتین – سعادت

استان: خوزستان

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 426.5 ونوس پیمان

پدر:زلزله بیک

مادر : تاجماه حمدانی

                                         رنگ: ابرش

تولیدکننده: پیمان جمشیدیان

مالک :پیمان جمشیدیان

استان: اصفهان

 

 

 

 

 

 

مادیانهای خالص ایرانی

مادیان های                                     7 ساله به بالا                                           (کلاس 12)

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 430 داینار

پدر: یشم

مادر : نزهه شاد

                                            رنگ: کهر

تولیدکننده: مصطفی گنجی

مالک :شهرام اخوندی

استان: اصفهان

اول چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 425 غزاله بنوار

پدر:دماوند دزفول

مادر :جاسمینه

                                             رنگ:کهر

تولیدکننده: عباس شیرزاد

مالک : عباس شیرزاد

استان: خوزستان

سوم چمپیون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کره مادیانهای خون خارجی

کره مادیان های                                     1 ساله                                           (کلاس13A)  

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 438.5 آرامیس اکسین

پدر: بی وی میراژ

مادر : آسمارا

                                            رنگ: کهر

تولیدکننده: دکتر آرام آذرمی

مالک :یونس مقدم

استان: خوزستان

اول چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 437 آرمیتاژ جام

پدر: آنرز

مادر : سلطانا

                                         رنگ:کرنگ

تولیدکننده: رضا خلج

مالک : رضا خلج

استان: تهران

سوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 435.5 آتینا ویسپار

پدر: ایموشن

مادر : آنجلینا جولی استار

                                        رنگ:کرنگ 

تولیدکننده: علیرضا رجبی

مالک : محمد رجبی

استان: همدان

 

 

 

 

کره مادیانهای خون خارجی

کره مادیان های                                     1 ساله                                           (کلاس13B)  

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 433.5 آرتیسون صالحی

پدر: کنز ال ناصر

مادر : مهری ماه

                                          رنگ:سیاه 

تولیدکننده: سید مجید حسینی

مالک : محمد صالحی

استان: خوزستان

دوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 431.5 امیره الخیل

پدر: رامسس

مادر : ایندیانا

                                             رنگ:کهر

تولیدکننده: عنافچه

مالک : حسین غلامی پور ویس

استان: خوزستان

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 430.5 ایسان دوگ

پدر: فیگاروجی

مادر : گندم

                                        رنگ:کرنگ 

تولیدکننده: محمد مرادی

مالک : محمد مرادی

استان: خوزستان

 

 

 

 

کره مادیانهای خون خارجی

کره مادیان های                                              2 ساله                                             (کلاس 14)

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 437.5 یوکابد زاهدی

پدر: سیتادل

مادر : زیتا کی ای

                                            رنگ:کهر 

تولیدکننده: گلامکووست

مالک : رادین زاهدی

استان: خوزستان

دوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 436 یار مهر

پدر: امیر اشیرف

مادر : تامینا

                                             رنگ:نیله

تولیدکننده: دکتر بابک فرشچی

مالک : بهروز رضایی

استان: کرمانشاه

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 433.5 یاشیل اکسین

پدر: بی وی میراژ

مادر : اسمارابنت میاه

                                            رنگ: نیله

تولیدکننده: دکتر آرام آذرمی

مالک : بابک بهادری

استان: خوزستان

 

مقام چهارم:یلدا المشاهیر به مالکیت آقای اکبر کردونی

مقام پنجم :مریدا او اس او ایکس به مالکیت اله دادی

 

کره مادیانهای خون خارجی

کره مادیان های                                             3 ساله                                            (کلاس 15)

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 439.5 تی یو مارکیزا او ایکس

پدر: التیس او ایکس

مادر : تی یو موریانا او ایکس

                                            رنگ: نیله

تولیدکننده: اله دادی

مالک : اله دادی

استان: خوزستان

سوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 438.5 لیرا

پدر: شانگهای

مادر : لیبریا

                                          رنگ:سفید

تولیدکننده: آلبرت

مالک : ادیان سیف

استان: خوزستان

اول چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 432.5 یارین شمس

پدر: اس اس بیجو

مادر : الزیوا

                                            رنگ:نیله 

تولیدکننده:خانواده شمس

مالک : لیلی شمس

استان: البرز

 

 

 

 

کره نریانهای خون خارجی

کره نریان                                              آیندگان                                            (کلاس 16)   

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول   آران خنیفر

پدر: کنز الناصر

مادر : کاتینا

                                        رنگ: کرنگ

تولیدکننده: مجموعه چلچله شوش

مالک : عفت خنیفر

استان: خوزستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کره مادیانهای خون خارجی

کره مادیان                                              آیندگان                                            (کلاس 17)   

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول   آیدا آهنگر

پدر: کنز الناصر

مادر : ای ام ویجریا

                                        رنگ: کرنگ

تولیدکننده: مسعود خرمندار

مالک : مسعود خرمندار

استان: البرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادیانهای خون خارجی

   مادیان های                                                4تا6 ساله                                      (کلاس 18)     

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 441.5 مگنومز تارگت کی ای

پدر: کیو ار مارک

مادر : اف اس مگنومز مادونا

                                            رنگ:کهر 

تولیدکننده: ناک عربین

مالک : سید عبدالوهاب گرامی نژاد

استان:البرز

دوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 439.5 مادرا ان آ

پدر: حسن اشیرف

مادر : منالیزاینا

                                             رنگ:نیله

تولیدکننده: اله دادی

مالک : اله دادی

استان: خوزستان

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 436 اوو کوای ک ا

پدر: کیو ار مارک

مادر : ابالرینا

                                            رنگ:نیله 

تولیدکننده: اله دادی

مالک : اله دادی

استان: خوزستان

 

 

 

 

مادیانهای خون خارجی

مادیان های                                              7ساله به بالا                                            (کلاس 19)

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 443.5 رکتورز کارملیتا

پدر: کیو آر مارک

مادر : اسیتا

                                            رنگ: کهر

تولیدکننده: رکتورز

مالک : مجید حسینی

استان: خوزستان

اول چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 432.5 الا بالرینا

پدر: کیو ار مارک

مادر : ابالرینا

                                             رنگ:نیله

تولیدکننده: اله دادی

مالک : اله دادی

استان: خوزستان

سوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 431 مجیک رز

پدر: اینترنتی

مادر : میستک رز

                                            رنگ: نیله

تولیدکننده: بیجنت

مالک : آرش صادقیان

استان: تهران

 

 

 

 

کره نریانهای خون خارجی

   کره نریان های                                      1 ساله                                             (کلاس 20A)

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 436.5 یاقوراشان کنزت

پدر: کنزالناصر

مادر : الفارا کی ای

                                            رنگ:کهر 

تولیدکننده: گرامی نژاد

مالک : سید نادر گرامی نژاد

استان: البرز

اول چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 433 آواتور

پدر: کنزالبدایر

مادر : رکتورز کارملیتا

                                         رنگ:کرنگ

تولیدکننده: مجید حسینی

مالک : مجید حسینی

استان:خوزستان

سوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 430 آرشام جام

پدر: آنرز

مادر : پرفتا

                                        رنگ: کرنگ

تولیدکننده: رضا خلج

مالک : رضا خلج

استان:تهران

 

 

 

 

 

 

کره نریانهای خون خارجی

   کره نریان های                                      1 ساله                                             (کلاس 20B)

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 433.5 ال امین المشاهیر

پدر: ایموشن

مادر : ژوزف فادیلا

                                            رنگ:نیله 

تولیدکننده: سعید کردونی

مالک : محمد امین و محمد حسین کردونی

استان: خوزستان

دوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 430.5 اسکایپ باغبان

پدر: کالین

مادر :اس پی نسمااستار

                                             رنگ:کهر

تولیدکننده: علی اسیوند

مالک : حسین باغبان

استان: خوزستان

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 427 آلفا

پدر: ویتوریو تو

مادر : زلوتاپیزسس

                                           رنگ: کهر 

تولیدکننده: اله دادی

مالک : اله دادی

استان: خوزستان

 

 

 

 

 

 

 

 

کره نریانهای خون خارجی

   کره نریان های                                      2ساله                                             (کلاس 21)

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 433 یورک

پدر: سج ال جاراش

مادر : فور تیس سیما کی ای

                                        رنگ: کرنگ

تولیدکننده: سید مجتبی مهدی پور

مالک : سید مجتبی مهدی پور و بهزاد امید فر

استان: کرمانشاه

سوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 432 یونانیان النار

پدر: نسج ال جاراش

مادر :نجدا

                                             رنگ:نیله

تولیدکننده: حسن جنانی

مالک : احمدرضا کمال زاده

استان: البرز

اول چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 430.5 دی ای اسکامیلو

پدر: دبلیو اچ جاستیس

مادر :دی ای انفیدها

                                            رنگ:نیله 

تولیدکننده:سی کولن برجر

مالک : اله دادی

استان: خوزستان

 

 

 

 

 

 

کره نریانهای خون خارجی

   کره نریان های                                      3 ساله                                             (کلاس 22)

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 431.5 ونداد هومن

پدر: مراد پاشا

مادر :ان بی شکیرا

                                          رنگ:سیاه 

تولیدکننده: رضا اصلانی

مالک : مهدی شکل آبادی

استان: اصفهان

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 431.5 ویونا نوذری

پدر: میراژ

مادر : میسون البدایر

                                             رنگ:کهر

تولیدکننده: نوذری

مالک : فریدآقایی

استان: آذربایجان شرقی

دوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 430 وزیر بامیان

پدر: ای جی فنان

مادر : اس آمولینا

                                           رنگ: نیله  

تولیدکننده: ولی الله دهقانپور

مالک : مجتبی پور ملک

استان: اصفهان

 

 

 

نریانهای خون خارجی

   نریان های                                      4تا6 ساله                                             (کلاس 23)

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 438 لیون بنگالی

پدر: اف اس بنگالی

مادر : آلیادا

                                        رنگ: کرنگ

تولیدکننده:آقای پدرام

مالک : غلامحسین بامیان

استان: اصفهان

دوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 436 ماهان

پدر:آلتیس

مادر : ماتاهاری

                                             رنگ:نیله

تولیدکننده: هانوور آلمان

مالک : برادران چنانی

استان: خوزستان

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 431 نمر ال اصیل

پدر: ال امین

مادر :جودالز جامایس

                                        رنگ: کرنگ

تولیدکننده:میلانی

مالک :احمدرضا کمال زاده

استان: البرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نریانهای خون خارجی

   نریان های                                      7 ساله به بالا                                            (کلاس 24)

مقام مجموع امتیاز مشخصات
اول 438 زی مارک

پدر:کیو آر مارک

مادر : زکسترنا

                                            رنگ: کهر

تولیدکننده: لهستان

مالک :خدایی

استان:یزد

اول چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
دوم 437.5 کالین

پدر: اف اس بنگالی

مادر : سیمانه

                                             رنگ:کهر

تولیدکننده:کردونی

مالک : مهدی کردونی

استان:خوزستان

سوم چمپیون

 

مقام مجموع امتیاز مشخصات
سوم 437 اس اس بیجو

پدر: اس دبلیو رنه گید

مادر : مونا ال ماسان ئ

                                            رنگ: نیله

تولیدکننده:عمارات  

مالک :خانواده شمس  

استان: البرز

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد