نتایج مسابقات زیبایی علی اباد کتول

نتایج مسابقات زیبایی علی اباد کتول

  
   🐴کره مادیان یک سال کلاس a🐴
🥇ترلان  
روزگار سیاه پوش     اق چشمه 
متین وحید             خراسان شمالی
🥈ایلین کلاته 
دولت لی                 گل طاغان 
محمود کلاته            خراسان رضوی
🥉شیلا کتول 
سقر قوش                گل سهند

🐴کره مادیان های یک ساله کلاس b🐴
🥇صحرا گزل باسط
اتیلا ۱۳                   گزل گز 
  باسط یزدانی               خراسان شمالی     
🥈دلکش متقی 
دلدل۲                      ماهم جان
حسن متقی              گلستان
🥉ایسودا پارسا 
ارمان بلوری               گل پیشقلعه
مصطفی مقتدایی         خراسان شمالی

     🏆فینال مادیانهای جوان یک سال🏆 
🥇ترلان
🥈صحرا گزل باسط 
🥉ایلین کلاته

     🐎کره مادیانهای دوسال🐎
🥇شایلان حاجی راد 
طاغان                       سمند طلایی
 متین کلوی                 گلستان
🥈ایلین پارشا
ارمان بلوری               باران بلوری
مرتضی پارشا            خراسان شمالی
🥉ای شاد بایرام 
التین بای                 سقر قوش
بایرام دردی موحد      گلستان

       🐴مادیانهای  ۳ سال🐴
🥇یل تای 
بیلی ۲                    ای تای نظر
🥈السا فاضلیان  
فایتر هورس            صحراقوش
بهنام فاضلیان          خراسان شمالی

        🐎فینال مادیانهای جوان 🐎
🥇شایلان حاجی راد 
🥈یل تای 
🥉ایلین پارشا

         🐴مادیانهای ۴ تا ۶ سال🐴
🥇 الماس
دلدل۲                     پریشاد 
حمیدرضا ثقفی          یزد
🥈اترین توسکانا
دلدل۲                   صدف ۶
رضا محمدزاده        خراسان رضوی
🥉التین گل کمالی
الارمن                   گل مارشال
مهدی  نظافتی       خراسان شمالی

      🐴آیندگان مادیان زیر ۶ ماه🐴
🥇شیلان شاهرخ
اتیلا ۱۳                    یاسمین 
محمود کلاته             خراسان رضوی
🥈التین الان کمالی
اد الان               التین گل کمالی
الهام باقری          خراسان شمالی
🥉ناز صحرا
قزل یلدوز             شایلان مبین 
یونس امینی راد     گلستان

        🐴ایندگان مادیان بالای ۶ماه۰🐴
🥇التین ای  
دلشاد                     الماس
مهسا ثقفی              یزد
🥈شیلان امید   
روزگار گز                 ماه گزل
پرورش اسب امید  خراسان شمالی

       🐴ایندگان نریان  زیر ۶ ماه🐴
🥇کارن کلاته
اتیلا ۱۳                   گوهر طلا
محمود کلاته           خراسان رضوی 
🥈ساشا
پاشا                         اترین توسکانا
رضا محمد زاده         خراسان رضوی
🥉اتش قاسمی
شبدیز                       شکوه صحرا
نگین قاسمی             خراسان رضوی

       🐴آیندگان نریان بالای ۶ ماه🐴
🥇زاگرس ناز شریف 
ایران شاد                  مله قوش
عباس شریفی            خراسان رضوی
🥈شاه قوش 
سقر قوش                 کارادنیز 
حسین کیخا               گلستان
🥉ارتاش امید
اتیلا۱۳                      جاویدان
پرورش اسب امید        خراسان شمالی

   🐴کره نریانهای یکساله کلاس a🐴
🥇کیسان معتمدی
هلاکوسنجر         تن ناز                        
رضا محمدزاده     خراسان رضوی
🥈دلدلشاه
دلدل۲     گوهرشاد گنبد
🥉طوفان صحرا صانعی
سمند ۲             ایدی ای موحد
علی صانعی        فارس

🐴کره نریانهای یک سال کلاس b🐴
🥇کارتال مهدی
هلاکو سنجر      گوهر طلا یزدانی
مهدی فریمانه     خراسان شمالی
🥈سمند سخاوی
زمان خان          الکر 
عبدالستار سخاوی         گلستان
🥉بادلی قوش 
یلقوش           سمند طلایی
متین کلوی       گلستان

🏆فینال کره نریانهای یک سال🏆
🥇کارتال مهدی
🥈سمند سخاوی
🥉کیسان معتمدی

        🐴نریانهای دوسال🐴
🥇اوش اراد 
هلاکو سنجر         اماندا
علی ارزومند         خراسان شمالی
🥈-قارلاواج
روزان         صوفیا
نیما باقری        یزد 
🥉-سلطان هفشجان 
دلدل۲         ترلان حبیب ایشان

         🐴نریان های سه سال 🐴
🥇اتلان ماربل
طاقان                ایسان ماربل
علی کرم علی       گلستان
🥈سوات اراد 
شهریار ۲              اماندا
علی ارزومند         خراسان شمالی
🥉بلکر خان 
یلقوش                نیلای
صفی اله ذوالقدری     گلستان

          🏆فینال نریانهای جوان🏆
🥇اتلان ماربل
🥈قارلاواج
🥉اوش اراد

           🐴نریانهای ۴ الی ۶ سال🐴
🥇خان بولک
روزان                    بهاره
خان بولک             یزد
🥈عالم شاد 
سنان جان          صحرا گزل 
متین عبدی         خراسان شمالی
🥉مردانه رحمتی
دلدل۲                 کهر ماهری
جواد فندرسکی     گلستان

        🐴نریانهای ۷ سال به بالا🐴
🥇اق بای
  ایمان جافر           گلستان 
🥈شبدیز 
سراب                 گل شبرنگ
رضا محمدزاده     خراسان رضوی
🥉رعد هفشجان
خورشید                مهتاب
اسماعیل فتحی      گلستان

      🏆فینال نریانهای بزرگسال🏆
🥇اق بای
🥈شبدیز
🥉خان بولک

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد