نتایج هفته دوم مسابقات اسبدوانی تهران 2 شهریور 97

🔻 دور اول
اسب های 4+ ساله، کلاس Maiden، نژاد عرب
🏁 مسافت 1000 متر

🔹نام اسب / چابکسوار
1. ویرانگر میرزا / محمد خوجملی
2. لئوپارد اشکذر / آق اویلی بشگرد
3. ویرانگر شریفی / ابوالفضل دهقان
4. وودی شریف ❌
5. وسترن رشید ❌
6. ودود اشرف / احمد پقه
7. ونوس سردار / عبدالخالق چپرلی
8. وارث الچابک / قهرمان آق
9. نیر الملوک / امین محمدی
10. ویس حمیدی / علیمحمد غراوی
11. نایس / علیرضا سپهوند

#هفته2کورس_تابستانه97تهران

🔴 اسب های حذفی #هفته1کورس_تابستانه97تهران
جمعه دوم شهریور
نوروزآباد

دور 1️⃣ وودی شریف – وسترن رشید
دور 2️⃣ میراژ
دور 4️⃣ نگار رشید – ناخدا شریفی

🏆نتیجه دور اول
🏁 مسافت 1000 متر

1️⃣ ودود اشرف /احمد پقه
2️⃣ ویرانگر شریفی/ابوالفضل دهقان
3️⃣ ونوس سردار /عبداخالق چپرلی

#هفته2کورس_تابستانه97تهران
نوروزآباد
🔻

دور دوم
اسب های 4+ ساله، کلاس 5، نژاد عرب
🏁 مسافت 1000 متر

🔹نام اسب / چابکسوار
1. مشتاق بیگ / نادر صالح پور
2. میراژ ❌
3. ماکیما طوس / عبدالخالق چپرلی
4. ورساچ بهزادی / موسی محمدی
5. لورشادیناروند / ابوطالب چاری زاده
6. وفادار میرزا / محمد خوجملی
7. واندر طوس / متین جرجانی
8. وال دراما خان / کمال دلیجه عطا
9. والی خوزستان / بنیامین جرجانی
10. ویکتور ستودنیا / علیمحمد غراوی
11. ویس پاشا شمس / ابوالفضل دهقان
12. مهیارخان فخر / آق اویلی بشگرد

#هفته2کورس_تابستانه97تهران
نوروزآباد

🔻دور سوم
اسب های 4+ ساله، کلاس 4، نژاد عرب
🏁 مسافت 1000 متر

🔹نام اسب / چابکسوار
1. ویمتو اسلامی / احمد پقه
2. ولگا طوس / ابوالفضل دهقان
3. ناصر روستا / علیمحمد غراوی
4. ماهور قیاسی / امین محمدی
5. نارینو شمس / محمد خوجملی
6. ولوله شریفی / نادر صالح پور
7. ناجو شریفی / متین جرجانی
8. وشن تاف / بنیامین جرجانی
9. نمره آل شویرد / علیرضا سپهوند

#هفته2کورس_تابستانه97تهران
نوروزآباد

🏆نتیجه دور سوم
🏁 مسافت 1000 متر

1️⃣ وشن تاف/بنیامین جرجانی
2️⃣ نارینو شمسی/محمد خوجملی
3️⃣ ماهور قیاسی/امین محمدی

#هفته2کورس_تابستانه97تهران
نوروزآباد

🔻 دور چهارم
اسب های 4+ ساله، کلاس 3، نژاد عرب
🏁 مسافت 1000 متر

🔹 نام اسب / چابکسوار
1. نگار رشید ❌
2. وینر بوی سرچشمه / ابوالفضل دهقان
3. نئولیا / متین جرجانی
4. والیه صدر اردکان / کمال دلیجه عطا
5. نریمان میر یزد ❌
6. ناخدا شریفی / نادر صالح پور

#هفته2کورس_تابستانه97تهران
نوروزآباد

🏆نتیجه دور چهارم
🏁 مسافت 1000 متر

1️⃣ ناخدا شریفی/نادر صالح پور
2️⃣ وینر بوی سرچشمه/ابوالفضل دهقان
3️⃣ والیه صدر اردکان/کمال دلیجه عطا

#هفته2کورس_تابستانه97تهران
نوروزآباد

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد