نتایج کامل روز اول بیست و پنجمین جشنواره اسب اصیل عرب جام تولید کنندگان اسب اصیل عرب-زارچ

نتایج کامل روز اول بیست و پنجمین جشنواره اسب اصیل عرب
جام تولید کنندگان اسب اصیل عرب-زارچ☘️

 ⚜️کره مادیان های یکساله خالص ایرانی کلاس یک

🥇مقام اول: باران ایساتیس با مالکیت آقای یعقوب جوکار

🥈مقام دوم: بهار نار حمامی با مالکیت آقای حمید حمامی

🥉مقام سوم:بانو جاسمی با مالکیت آقای سید جواد جاسمی

☘️☘️☘️☘️☘️
⚜️کره مادیان های دو ساله خالص ایرونی کلاس 2

🥇مقام اول: آریا بانو بیک مالکیت خانم نازنین بیک

🥈مقام دوم: آسنا با مالکیت آقای مهدی عباسی

🥉مقام سوم: آدرنیا وکیلی با مالکیت آقای مهدی وکیلی

☘️☘️☘️☘️
 ⚜️⚜️فینال کره مادیان های یکساله خالص ایرانی کلاس یک

🥇مقام اول: باران ایساتیس با مالکیت آقای یعقوب جوکار

🥈مقام دوم: بهار نار حمامی با مالکیت آقای حمید حمامی

🥉مقام سوم:بانو جاسمی با مالکیت آقای سید جواد جاسمی

☘️☘️☘️☘️
⚜️⚜️ فینال مادیان های جوان خالص ایرونی

🥇مقام اول: آریا بانو بیک مالکیت خانم نازنین بیک

🥈مقام دوم:یغما صدر اردکانی با  مالکیت آقای علیرضا کمالی اردکانی

☘️☘️☘️☘️
 ⚜️کره مادیان های آیندگان Aخالص ایرونی کلاس 5 ( زیر 6 ماه)

🥇مقام اول:پریما بانو با مالکیت آقای حمیدرضا رضایی
🥈مقام دوم:پری دخت آهنگر با مالکیت آقای رضا آهنگر
 

☘️☘️☘️☘️
⚜️کره مادیان های آیندگان Aخالص ایرونی کلاس 5 ( بالای 6 ماه)

🥇مقام اول: پرند با مالکیت آقای فرشید قاسمی

☘️☘️☘️☘️
 ⚜️کره نریان های های آیندگان Aخالص ایرونی کلاس 5

🥇مقام اول: پسرک رحیم با مالکیت خانواده بختیاری

🥈مقام دوم: پاسارگاد خو با مالکیت سبحان خجسته خو

☘️☘️☘️☘️
⚜️ مادیان های 7 سال به بالا خالص ایرونی کلاس 6

🥇مقام اول:کتایون علیا با مالکیت رضا آهنگر  

🥈مقام دوم:سخریه با مالکیت آقای سجاد دهقان   

☘️☘️☘️☘️
 ⚜️⚜️فینال مادیان های بزرگسال خالص ایرونی

🥇مقام اول:کتایون علیا با مالکیت رضا آهنگر

🥈مقام دوم:سخریه آقای سجاد دهقانی

☘️☘️☘️☘️
 ⚜️ کره نریان های یک ساله خالص ایرونی کلاس 7

🥇مقام اول:بردیا جنایی با مالکیت رضا مرعشی

🥈مقام دوم:بغداد میر یزد با مالکیت سید ضیاء وکیل   

☘️☘️☘️☘️
⚜️ کره نریان های دوساله خالص ایرونی کلاس 8

🥇مقام اول: آواتو رجایی با مالکیت آقای حاج عبدالرضا وصال

🥈مقام دوم:امپراتور آهنگر با مالکیت آقای رضا آهنگر

🥉مقام سوم: آذرخش حمامی با مالکیت مصطفی حمامی

☘️☘️☘️☘️
 ⚜️ کره نریان های سه ساله خالص ایرونی کلاس 9

🥇مقام اول: یل پارسیا با مالکیت آقای محمود پور ملک

🥈مقام دوم: یسنا پارسا با مالکیت آقای محمود پور ملک  

☘️☘️☘️☘️
⚜️ ⚜️ فینال نریان های جوان خالص ایرونی

🥇مقام اول: آواتو رجایی با مالکیت آقای حاج عبدالرضا وصال

🥈مقام دوم:امپراتور آهنگر با مالکیت رضا آهنگر

🥉مقام سوم: یل پارسیا با مالکیت آقای محمود پور ملک

☘️☘️☘️☘️

⚜️ کره نریان های 4-6 ساله خالص ایرونی کلاس 10

🥇مقام اول: ملک الخرسان میرزا با مالکیت آقای سید علی فریدی

🥈مقام دوم: میگ میگ غمخوار با مالکیت کیانوش غمخوار  

🥉مقام سوم:ویس قارون  با مالکیت سلیم گودرزی و امین باقری

☘️☘️☘️☘️☘️
کره نریان های 7 سال به بالا خالص ایرونی کلاس 11

🥇مقام اول: فیصل بیک با مالکیت سعید بیک
🥈مقام دوم: کیان پارسیا با مالکیت سید مهدی میر دهقان
🥉مقام سوم: سردار ملی با مالکیت محمدرضا مفیدی

☘️☘️☘️☘️

⚜️⚜️فینال نریان های بزرگسال خالص ایرونی

مقام اول :فیصل بیک با مالکیت سعید بیک
مقام دوم :ملک الخرسان میرزا با مالکیت سید علی مزیدی
مقام سوم:کیان پارسیا با مالکیت سید مهدی میر دهقان

روابط عمومی هیئت سوارکاری استان یزد
http://telegram.me/SavarkariYazd24

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد