گزارش جلسه کمیته اسب ترکمن با اعضای جدید

به گزارش دبیرکمیته اسب ترکمن فدراسیون سوارکاری اولین جلسه کمیته اسب ترکمن بااعضای جدید در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ در سالن جلسات فدراسیون با حضور دبیر محترم فدراسیون سوارکاری و اکثریت مدعوین تشکیل گردید. 
محمد کاظمیان دبیر فدراسیون از حضورمدعوین تقدیروتشکر،وازحمایت وهمکاری قاطع فدراسیون با کمیته اسب ترکمن که بااهداف مشخص ومصوبات آتی خبردادند .
اعضای کمیته بارای گیری اولین گام کمیته به اجماع رسیده ومنتخبین اعلان داشتند:
*آقای اصغر قائد امینی رییس کمیته 
*آقای علی صفوی نایب رییس 
*آقای روح اله کلهری دبیر کمیته 
و زیرگروه های تخصصی :
1_مسئول اسبدوانی کریم گوگنژاد 
2-مسئول پرش اسب  مهرداد شهابی 
3-مسئول جشنواره زیبایی  روح اله کلهری 
4_مسئول استقامت سیدصادق یزدان پناه لاریجانی
5_مسئول آموزش  دکتر محی الدین احمدی 
6_مسئول تبارنامه  اصغر قائد امینی
7_مسئول یموت ناصر عباسی  
در ادامه جلسه اعضای کمیته بحث سیلمی های ترکمن مصوباتی رااتخاذنمودند ‌که دبیر  فدراسیون نظارت بر رای گیری مصوبه را داشتند که برای آخرین بار موردبحث وارزیابی قرارگیردودرسالهای آتی هم هیچگونه دخل و تصرف نگردد.
1_سیلمی هایی که هیچگونه موارد مشکوک (dna,ژنومیک،پرنتیج ردی)ندارند مورد تائید میباشند.
2_اسبهای نریان که درپرونده آزمایشگاهی دارای موارد مشکوک میباشندقابلیت سیلمی شدن ندارندموارد مشکوک به شرح ذیل میباشد :
1-2_ژنومیک تایید -DNAمردود
2-2_ژنومیک مردود
2-3_ژنومیک تایید-یکبارDNAمردود *یکبار DNAقبول 
3_سیلمی های که یکی ازمواردبالادرپرونده هایی آنها موجودمیباشدتاانجام تست جدیدDNAمجوزکشش به آنها داده نمیشود.
4_تمام مصوبه هایی قدیم کمیته درخصوص سیلمی هابه قوت خودباقی است این مصوبه مکمل  مصوبه های قدیم میباشد ولازم الاجرا 
 
  کمیته  اسب ترکمن فدراسیون سوارکاری ج. ا. ا 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد